Hopp til innhold

De vil kreve deg for 45 kroner i rushtiden

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsens (H) nye modell for køprising i Bergen gjør at én bompassering i rushtiden vil koste deg nesten det dobbelte av i dag. Ellers i døgnet blir prisen rimeligere.

Henning Warloe og Martin Smith-Sivertsen legg fram ny køprisingsmodell

LA FRAM KØPRISING: Henning Warloe og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen la fram forslaget om nytt køprisingssystem i Bergen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Modellen for køprisingen ble lagt frem på en pressekonferanse som startet på rådhuset i Bergen kl. 13.00.

Ble overkjørt

Vedtaket om å innføre køprising i Bergen ble gjort i september i fjor, da mot byrådspartienes vilje, etter forslag fra KrF. Det sittende byrådet har gjort det klart at de heller ville hatt såkalt miljødifferensierte bomtakster, men ble overkjørt av flertallet i bystyret.

Målsettingen er å senke utslippet fra forurensende biler, bedre miljøet og få bedre flyt i trafikken.

Martin Smith-Sivertsen

Fagfolk mener at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og redusere miljøulempene som trafikken skaper.

LES OGSÅ: Frp: – Høyre bryter avtalen

Skal redusere utslipp og køer

– Målsettingen er å redusere utslippene fra forurensende biler, bedre miljøet og få bedre flyt i trafikken, ikke å innføre økte skatter og avgifter. Tiden er inne for å gjøre denne endringen, sier Smith-Sivertsen.

– Fra vår side er det viktig at det ikke er et forslag som tar inn flere avgifter totalt sett, men litt rimeligere avgifter utenfor rushtiden. Det er viktig å forstå at man innfører dette fordi vi ønsker å få til en endring hos folk flest: Løsninger for samkjøring og reise mer kollektivt. Dette er viktige endringer vi ønsker å få på plass, sier byrådslederen.

Køprisingen kan senest innføres 1.1.2016.

– Byrådet er opptatt av langsiktige tiltak som gjør at vi får en mer klimavennlig by. Her satses det på sykkel, elbil, bybane, fjerne gammel vedfyring, godsterminal og havn i Bergen sentrum. Vi jobber entusiastisk med et spenn av saker for å bedre klimaet i Bergen, sier Smith-Sivertsen.

Her er de nye satsene

Vanlige bomtakster blir som følger:

  • 19 kroner for vanlige passeringer.
  • 45 kroner for passering i rushtiden.
  • Det vil være 4,5 timer i døgnet med høy pris: Mellom 0630 og 0900 og 1500 og 1700.
  • Med rabatter blir prisen 36 kroner i rushtiden, og 15 kroner resten av døgnet.

– Dramatiske dieselutslipp

– Frp har tatt dissens i byrådet. Bystyrets vedtak gjør at man må ta dette nå. I Høyre har man en diskusjon, men er nødt til å konkludere fordi bystyret har bedt om det. Flertallet av Høyres representanter i byrådet stemmer for dette. Vi har hatt samtaler med andre partier for å få til dette, sier byrådslederen.

Henning Warloe (H) er byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune.

– Vi har et køproblem knyttet til rushtrafikken. Køprising har som formål å kutte toppene i dette bildet. For få år siden skjedde det en avgiftsendring som gjorde dieselbiler rimeligere å kjøpe og bedre i forhold til CO2. Dette kan vi slå fast har vært en katastrofe for luftkvaliteten lokalt, sier Warloe, og viser til dramatiske utslipp for svevestøv.

45 kroner for en passering

– Vi har sett på to ulike modeller, tidsdifferensiering kontra kødifferensiering. Vi har gått inn for totrinnsmodellen, som betyr at det blir vesentlig dyrere å kjøre i rushtiden: 45 kroner brutto mot dagens pris på 25 kroner. Dette gjelder 4,5 timer i døgnet. De resterende 19,5 timer i døgnet blir prisen redusert. For deg som kjører på disse tidene kan du kjøre billigere, sier Warloe.

Har du rabatt vil den reelle prisen bli 36 kroner for en passering.

Køprisingen vil altså slå inn 2,5 timer om morgenen og 1,5 time om ettermiddagen.

– Ulempen med denne modellen er at den er litt vanskelig å huske, for det er flere priser inne i bildet.

Prisene blir så høye at store deler av køene vil forsvinne, tror Warloe.

– Det skal lite til, en marginal vekst i trafikken skaper køene. Og motsatt. Vi tror dette vil fjerne kø og redusere utslippene.