– Dette vil sikre fremtidige arbeidsplasser

Det jubles på Mongstad etter nyheten om oljetilførsel fra Johan Sverdrup-feltet.

Mongstad

GLADMELDING: Oljen fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal ilandføres til Mongstad-terminalen.

Foto: Kyllingmark, Chris / SCANPIX

Jon Askeland

JUBLER: Jon Askeland, ordfører i Radøy og leder i regionrådet i Nordhordland, er storfornøyd med dagens avgjørelse.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Partnerne som bygger ut Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen har i dag bestemt seg for å føre oljen i land til Mongstad.

Radøy-ordfører Jon Askeland, som også er leder i regionrådet i Nordhordland, jubler over avgjørelsen. Han har sammen med ordførerkollegaene i området jobbet for at dette skulle bli løsningen.

– Vi er veldig fornøyde. Dette vil jeg tro betyr en økning i antall arbeidsplasser i anleggsperioden, men ikke minst at de arbeidsplassene som er her i dag blir videreført for en lengre periode fremover, sier Askeland til NRK.

– For Mongstad-terminalen er dette en positiv anbefaling som understøtter Statoils ambisjon om å sikre at terminalvirksomheten skaper lønnsomme verdikjeder for olje også på Mongstad. Anbefalingen er fattet på bakgrunn i beste løsning for Johan Sverdrup-feltet. Det handler altså ikke om hvor oljen skal raffineres, sier Arne Sigve Nylund, direktør for Statoils landanlegg, i en pressemelding.

Egen rørledning fra Johan Sverdrup

Eksportløsningen omfatter egen rørledning fra Johan Sverdrup, ilandføring av rør og landtrasé, og terminalmodifikasjoner på Mongstad. Løsningen som nå er anbefalt, er avhengig av endelig konseptvalg for Johan Sverdrup.

Det var fra før kjent at Sture-terminalen i Øygarden også vil få tilført nye volumer fra feltene Ivar Aasen og Edvard Grieg.

– Totalt sett blir dette den beste løsningen vi kunne få for Hordaland sin del, sier regionrådsleder Askeland.

– Samlet gir dette god ressursutnyttelse og økt fleksibilitet i infrastrukturen som skal sikre konkurrasedyktig ilandføring av olje fra eksisterende og nye felt på norsk sokkel, sier Nylund i Statoil.

Bruker eksisterende infrastruktur

Det er også klart at partnerne på Johan Sverdrup-feltet anbefaler å bruke eksisterende infrastruktur til gasstransport fra feltet.

Anbefalingen innebærer et nytt, 165 kilometer langt gassrør fra Johan Sverdrup-feltet til Statpipe og videre transport til Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland, opplyser Statoil.