Hopp til innhold

– Disse veiene planlegges for smått

Vegvesenet planlegger altfor lav trafikkvekst på store og viktige strekninger i Sør-Norge. Det bør bygges flere firefelts veier, mener NHO.

Veglys på E39

FÅR IKKE FIRE FELT: Det må mer enn 12.000 biler i døgnet til for å få utbygging med fire felt. E39 sør fra Ålgård kommer under denne grensen med Vegvesenet sine tall–over med NHO sine tall.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Mens det kun planlegges nye veier med to felt, burde det i stedet vært bygget fire felt på langt flere av de viktigste veistrekninger som skal utbedres de neste årene.

– Bygger systematisk for smått

Det mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som har gått Statens vegvesen sine utbyggingsplaner etter i sømmene. De mener Vegvesenet systematisk lager prognoser som ser for kort frem i tid, og ikke tar høyde for nok trafikkvekst.

En fersk rapport slår fast at tre store veiprosjekt i Sør-Norge planlegges med for små veier.

– Vi har bedt om rapporten fordi vi har hatt en mistanke om at Statens vegvesen systematisk planlegger og bygger for smått til at vi skal få en god trafikkavvikling og sikre veier.

– I tre store prosjekter så får vi bekreftet vår mistanke, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

Han kommer med utspillet samme dag det ble kjent at han går av som toppsjef for NHO.

Disse veistrekningene blir for små

Strekningene han sikter til er utbyggingene på E39 mellom Stavanger og Bergen, E6 mellom Trondheim og Steinkjer og E6 mellom Hamar og Otta.

Rapporten fra analysebyrået Oslo Economics slår fast at planene til Vegvesenet sine trafikkprognoser er for lave når veiutbyggingene først kommer i gang.

For å oppfylle kriteriene til å bygge firefelts vei må veistrekningene overstige 12.000 biler i døgnet de neste 20 årene. Men det tar lang tid fra planlegging til handling i Vei-Norge, og når anleggsarbeidet først starter er det fare for at veiene blir underdimensjonerte.

NHO peker på tre konkrete veistrekninger de mener vil utløse krav til firefelts vei kort tid etter at byggingen begynner:

  • Steinkjer–Stjørdal
  • Mandal–Ålgård
  • Biri–Lillehammer
Her bør det bygges firefelts vei

FOR SMÅTT: Disse veiprosjektene er underdimensjonerte, viser rapporten fra NHO.

Foto: NHO / nyhetsgrafikk.no

Tror på mer enn dobbel vekst

Rapporten mener blant annet at høy økonomisk vekst og tilflytting vil gjøre at trafikken på E39 mellom Stavanger og Kristiansand blir mye høyere enn det veimyndighetene tror.

Ordførerne i kommunene langs veien har lenge kjempet for fire felt på strekningen , men Vegvesenet har ment det er for lite å tjene på det. Veien har også blitt kalt en av landets «dødsveier».

Vegvesenet planlegger med 2,0 prosents årlig trafikkøkning, mens Oslo Economics mener det reelle tallet blir 5,5 prosent i årene etter den nye veien kommer.

NHO-direktør Petter Brubakk

DÅRLIG RESSURSBRUK: Forskjellene på trafikkveksten til Vegvesenet og NHOs rapport er forbausende store, mener Petter Brubakk i NHO.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

«Det betyr at dersom faktisk trafikkvekst fortsetter vil den nye vegen være underdimensjonert 20 år etter åpning», slår Oslo Economics fast.

– Disse til dels små utslagene kan bli veldig store når du ser det over en 20 årsperiode. Vi er forbauset over at det kan bli så store avvik, sier NHOs direktør for næringspolitikk, Petter Brubakk, til NRK.no.

Vegvesenet: – Vanskelig å spå fremtiden

Prosjektleder på utbyggingen Mandal-Ålgård, Karl Sansmark, viser til at de ligger godt innenfor firefeltsgrensen på 12.000 biler i døgnet.

– Vi mener vi har mye å gå på, og at prognosene våre er forholdsvis robuste. Spørsmålet er om vi tar for lite i. Det er vanskelig å spå fremtiden, sier han til NRK.no.

E39, motorveien

MER AV DETTE: Hadde Vegvesenet truffet bedre med beregningene sine, burde det vært bygget flere firefeltsveier i Norge. Bildet viser starten på E39 sørover fra Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hvordan trafikkveksten beregnes. De siste årene har de rett og slett tatt på sengen av befolkningsveksten, forteller direktør Lars Aksnes.

Utbyggingsdirektør Lars Aksnes i Vegdirektoratet

ÅPEN FOR ENDRING: Utbyggingsdirektør Lars Aknes i Vegdirektoratet.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

TIL NRK.no sier han at de har de mest oppdaterte tallene og prognosene fra SSB når det gjelder økonomisk vekst og befolkningsutvikling.

– Men det være regionale forskjeller vi ikke helt får med oss. Det har vært en sterkere vekst enn det vi har fått prognostisert de siste årene, sier han.

Krever utviding til fire felt

Rapporten viser at veiplanene ikke holder tritt med den faktiske trafikkveksten. NHO mener det er på høy tid at trafikkalkulatoren til Statens vegvesen endres.

– Jeg forventer at Veivesenet går gjennom sine regnestykker på nytt, eller enda bedre at de bruker denne prognosen. Deretter må de planlegge firefelts motorvei på alle disse tre strekningene, sier Bernander.

– Hvis ikke blir resultatet at vi får en infrastruktur som ikke holder mål. Det kan bli køer og farlige situasjoner. Og ikke minst må vi anta at dette er dårlig ressursbruk, legger Brubakk til.

Vegdirektoratet sier til Aftenposten at de vil vurdere utbygging med fire felt i stedet for to på de tre aktuelle strekningene.

– Vi har allerede hatt flere firma som har kvalitetssikret våre tall. Men når vi får disse tallene fra NHO og Osloeconomics må vi se på dem, og ta det opp med Samferdselsdepartementet hvordan vi skal jobbe med dem, sier Aksnes til NRK.no.