Meir pengar til politikarar i Kinn

Kinn kommunestyre vedtok i dag å sette opp godtgjerslene til fire utvalsleiarar frå H, V og Ap til 900.000 kroner. Jacob Nødseth (V) får 400.000 for å vere leiar for utval for plan, miljø og næring. Saka om å kutte varaordførarløna med 580.000 kroner til 50 000 er utsett sidan varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) er sjukmeldt.

Varaordførar i Kinn Sidsel Kongsvik (Sp)
Foto: Arne Stubhaug / NRK