Forskere: Mye vold mot barn blir aldri avdekket

Team med spesialkompetanse på å oppdage vold eller overgrep mot barn, mangler i store deler av landet.

Vold

UTBREDT: 30 prosent har opplevd å bli utsatt for vold av sine foreldre før fylte 18 år, ifølge tall fra Bufetat. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: Colourbox

Tverrfaglige team er viktige for å avdekke vold og overgrep mot barn. Det slår forskningsinstituttet Norce fast i en ny forskningsrapport.

Er det tydelig mistanke om at et barn er utsatt for vold eller overgrep, skal dette meldes videre til politi eller barnevern. Men ofte er mistanken mer vag, og de som er urolig for et barn, kan ha behov for å drøfte saken.

En ny rapport fra Norce viser at de tverrfaglige rådgivningsteamene er en viktig støtte, men at det er for få av dem.

Det er også store forskjeller i tilbudet fra landsdel til landsdel. Av totalt 34 team er de fleste i Hordaland og Rogaland.

– Stort behov

– Vi tror flere saker hadde blitt avdekket om slike konsultasjonsteam hadde vært et reelt landsdekkende tilbud, sier Mildrid Tonheim, seniorforsker ved Norce.

Evalueringen har vist at det ikke finnes en sentral styring, og at manglende ansvar for ordningen fører til at den ikke gir et landsdekkende og likeverdig tilbud, ifølge Tonheim.

Milfrid Tonheim

FORSKER: Milfrid Tonheim er en av Norce-forskerne bak rapporten.

Foto: Thor Brødreskift

– Mange opplever at det er et vanskelig steg å melde en sak til barnevernet. Det er et stort behov for et lavterskeltilbud hvor en kan drøfte saker med vagere eller mindre uro, sier Tonheim.

Terskelen for å diskutere en bekymring er lavere hvis et slikt tilbud finnes i kommunen, mener forskerne ved Norce. De anbefaler derfor at alle kommuner får et eget eller interkommunalt team for saker med vold og overgrep mot barn og unge.

– Vanskelige vurderinger

30 prosent av alle barn i Norge har opplevd vold fra foreldrene sine før fylte 18 år, ifølge Bufdir.

– Vi ser at det er vanskelig for dem som står barna nær å vurdere hva en skal gjøre i situasjoner som er vage, forteller Elisabeth Abelvik, barnevernssjef for Bergenhus og Årstad bydel i Bergen.

Elisabeth Abelvik, barnevernsjef i Bergenhus og Årstad i Bergen

MÅNEDLIGE MØTER: I Bergenhus og Årstad barnevernstjeneste har de månedlige konsultasjonsmøter.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

I Bergenhus og Årstad barnevernstjeneste har de månedlige møter hvor den tverrfaglige kompetansen møtes. Både private og fagfolk kan henvende seg til teamet med sin bekymring.

– Mange tenker: Gjør jeg det jeg kan for å hjelpe dette barnet? Eller setter jeg i gang altfor mye ved å blande inn politi og barnevern, uten at det er noe i det? forteller Abelvik.

Hun understreker at om man er bekymret, er det fint å ta kontakt med konsultasjonsteamet for å få hjelp til å ta gode valg videre.

Vurderer statlige retningslinjer

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, som har bestilt evalueringen fra Norce.

– Vi ser at komplekse saker med vold og overgrep der innsatsen fra det offentlige har feilet ofte blir tatt opp i disse tverrfaglige konsultasjonsteamene. Her kan tjenestene få støtte og veiledning og et friskt blikk utenfra i behandlingen av vanskelige saker. Ofte har disse sakene stoppet opp i systemet, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir.

Tove Bruusgaard, seksjonsleiar i Bufdir

SKAL ARBEIDE VIDERE: Avdelingsdirektør i Bufdir, Tove Bruusgaard, vil arbeide videre med anbefalingene fra rapporten.

Foto: Tine Poppe/Bufdir

Likevel er det for få av de tverrfaglige teamene til at tilbudet kan dekke hele landet.

– Bufdir vil arbeide videre med anbefalingene fra rapporten og blant annet vurdere om det bør være statlige føringer for ordningen, sier Bruusgaard.