Kverrsett førarkort i Sagvåg

Politiet avsluttar på staden i Nysætervegen, fører av den eine bilen vert meld for brot på vikeplikt og førarkort er beslaglagt. Begge bilar er fjerna av bilbergar.