Hopp til innhold

Kritiske til «bruddet» med barnevernstjenesten i Bergen

Lederne for skolene og barnehagene i Samnanger er kritiske til at kommunen har trukket seg fra barnevernssamarbeidet med Bergen. – Burde brutt samarbeidet tidligere, sier ordføreren.

SAMNANGER:

FRUSTRERTE: Enhetsleder Anne Jorunn Fredriksen for barnehagene i Samnanger kommune (t.v.) og rektor Inge Aasgaard ved Samnanger barneskole mener at samarbeidet med barnevernet i Bergen fungerer bra.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Etter den knusende barnevernsrapporten i Samnanger, har kommunen bestemt seg for å forberede søksmål mot en tidligere barnevernsleder.

Det unike vedtaket ble kritisert fra flere hold, blant annet fra nabokommunen Bergen, som Samnanger nå har et barnevernssamarbeid med.

Samnanger kommune valgte etter reaksjonen å bryte samarbeidet med Bergen.

Nå får kommunen kritikk fra dem som til dagen har ansvar for alle barn i den lille kommunen – lederne på den ene barneskolen og de to barnehagene som finnes i Samnanger.

– Vi er skuffet og lei oss. Det er frustrerende at vi ikke ble spurt om våre erfaringer, sier rektor Inge Aasgaard ved Samnanger barneskole.

Barnevernstjenesten i Samnanger har ligget under Åsane og Arna barnevernstjeneste i Bergen siden 2016, flere år etter barnevernssakene som den knusende rapporten tok for seg.

– Tryggere enn tidligere

Skole- og barnehagelederne mener at avgjørelsen ble tatt over hodene deres.

De understreker at samarbeidet om barnevernet med Bergen kommune fungerer veldig bra.

– Vi er opptatt av hverdagen, og den fungerer veldig godt. Vi har allerede erfaring med et lokalt barnevern. Vi opplever at barnevernet i Bergen har større faglig tyngde i rådene de gir oss. Vi føler oss enda tryggere nå enn tidligere, sier Aasgaard.

– Dette har gått veldig fort. Alt skjedde i løpet av én uke, sier enhetsleder Anne Jorunn Fredriksen for barnehagene i Samnanger.

Kritikken ble først fremmet i et leserinnlegg i lokalavisen Samningen, sammen med rektor Kurt Pedersen ved Samnanger ungdomsskole.

– Må omfavne problemet

Ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) i Samnanger kommune bekrefter at rektor og barnehagelederne ikke ble spurt om hva de mente.

Videre sier han at han har tillit til at samarbeidet med barnevernskontoret i Bergen har fungert godt i hverdagen.

Han understreker samtidig at utfordringen ligger i de alvorlige, grove sakene.

– Det er i disse sakene jeg tror at Samnanger har de beste forutsetningene for å kunne bedre kvaliteten på barnevernet, sier Frøland.

– Det er viktig at vi tar problemene på alvor, og ikke omfavner et system som åpenbart er klare for betydelige endringer.

Ordførar Knut Harald Frøland i Samnanger

MENER DE BURDE TRUKKET SEG TIDLIGERE: Ordfører Knut Harald Frøland i Samnanger kommune mener at det er en feil at Samnanger ikke har trukket seg fra samarbeidet med Bergen kommune om barnevernet tidligere.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Ikke gjort over natten

Ordføreren avviser at det var en rask beslutning å bryte samarbeidet om barnevernstjenesten med Bergen kommune.

– Dette var overhodet ikke en avgjørelse vi tok over natten. Dette er noe vi har tenkt på over lengre tid.

Frøland mener at det politiske nivået i kommunen har fått for lite informasjon om hvordan barnevernet arbeider. Det synes han er problematisk.

– Det kjenner jeg at jeg blir provosert av, når det er politikerne som sitter med ansvaret.

– Er det noe vi har gjort feil, så er det at vi ikke har gått ut av dette samarbeidet tidligere, sier Frøland.

KOMMUNESTYRE:

VIL UT: Kommunestyret i Samnanger vedtok 18. juni at de vil trekke seg fra samarbeidet om barnevernstjenesten med Bergen kommune.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Trer i kraft om ett år

Det vil ta ett år før vedtaket om å trekke seg fra samarbeidet med Bergen kommune, trer i kraft.

Det betyr at Samnanger har ett år på seg til å bygge opp et nytt, lokalt barnevern.

– Jeg har veldig sans for at når du skal tilby tjenester til folk, så må du ha tjenestene der folk bor, at du kjenner folk og være tett på der behovet er, sier Frøland.

Han ønsker en todeling av barnevernstjenesten: En hjelpetjeneste som innbyggerne tør å ta kontakt med for å få hjelp i hverdagen og en uavhengig del, som håndterer de alvorlige sakene.

Aasgaard er kritisk til at Samnanger trekker seg fra samarbeidet med Bergen, før de har klar plan på hvordan «det nye» barnevernet skal bli bedre.

Han understreker at det vil ta tid å etablere gode relasjoner til en ny samarbeidspartner.

– Vi opplever at uroen er stigende blant foresatte og foreldre. Det er vanskelig for oss som er ute på gulvet å få dette samarbeidet til å fungere. Derfor stiller vi spørsmål ved om dette grepet egentlig er til barnas beste, sier Aasgard.

BARNEHAGENE:

BARNAS BESTE: Rektor Inge Aasgaard stiller spørsmål ved om avgjørelsen om å trekke seg fra samarbeidet, er til barnas beste.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Personlig ansvarlig

Samnanger kommune har fattet et historisk vedtak om å forsøke å stille den tidligere barnevernssjefen i kommunen, personlig ansvarlig for feilene som ble gjort i flere barnevernssakene på 2000-tallet.

Ansatte ved Åsane og Arna barnevernstjenester i Bergen, reagerte sterkt på vedtaket.

Fellesorganisasjonen, som representerer de ansatte, ba Bergen kommune om å avslutte samarbeidet med Samnanger kommune, som er direkte konsekvens av vedtaket.

Ordføreren avviser at denne kritikken ligger til grunn for avgjørelsen om å trekke seg fra samarbeidet med Bergen.

– Hvis det bare hadde vært snakk om det, hadde vi overhodet ikke trukket oss fra samarbeidet. Det blir altfor tynt. Men det er en totalvurdering av situasjonen, sier Frøland.

Inge Aasgaard er tidligere KrF-politiker og var tidligere representant i kommunestyret i Samnanger.