Krev pengar til oppstart

Årsmøtet i Stad Venstre krev at det blir sett av minst 60 millionar kroner til oppstartsløyving for Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021. – Tunnelen er ein føresetnad for å auke tryggleiken for ferdselen til sjøs, skriv partilaget.

Stad skipstunnel
Foto: Kystverket/Snøhetta