Køyretøy mot sementkant

Ein person er involvert og vegen er sperra etter at eit køyretøy har kollidert i ein sementkant på Halbrendsøyra i Førde Sentrum. Det skal ikkje vere alvorleg personskade melder Vest politidistrikt.