Kontroll på flaumfare

Fint vêr i pinsa har vore godt nytt for snøsmeltinga og faren for vårflaum. Regiondirektør i NVE, Brigt Samdal, seier flaumfaren er under kontroll i Vestland. Vasstanden i elvane vil vere på sitt høgste dei neste dagane.