Kø på Oppedal-Lavik

Det er stor trafikk og kø på ferjestrekninga Oppedal-Lavik og kring 30 minutt ventetid, opplyser Vegtrafikksentralen.