Inntar skoler for å hindre naving

I løpet av året skal alle fylker ha Nav-veileder på videregående skoler. – Vi vil at færre dropper ut.

Elever på videregående skole (ILLUSTRASJON)

DROPPER UT: En av tre som starter i videregående skole, fullfører ikke. NAV skal nå ha veiledere på skoler over hele landet, for å hindre at elever dropper ut.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

En av tre som starter i videregående skole, fullfører ikke. Det vil regjeringen få en slutt på og innfører nå Nav-veiledere i videregående skoler over hele landet.

Tilbudet startet som et pilotprosjekt i 2012 og gis til elever som trenger råd og oppfølging i videregående skole.

Til nå har i alt syv fylker vært involvert i prosjektet, men fra høsten utvides ordningen og minst en videregående skole i hvert fylke vil ha en Nav-veileder.

– Evaluering av pilotprosjektene viser positive resultater når det gjelder prosjektets mål om å forebygge frafall fra videregående opplæring. Derfor etableres det nå en pilot i hvert fylke, sier Seniorrådgiver i Nav, Tone Kathrin Dehli.

– For høyt frafall

Årstad vgs

FÅR VEILEDER: Årstad videregående skole i Bergen er en av skolene i landet som deltar i prosjektet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I Hordaland deltar Årstad videregående skole i forsøket.

– Nav-veilederen skal arbeide aktivt med frafallsproblematikken, der målet er å øke gjennomføringen i videregående opplæring, sier rektor ved Årstad videregående skole, Inger Morken til NRK.

Skolen hadde et frafall på 15 prosent forrige skoleår. Det er for høyt, mener rektoren.

– Vi er en skole som har et ganske høyt frafall. Denne ordningen vil gjøre det lettere for oss å møte elevenes behov og det er svært viktig for oss, sier Morken.

Hun sier at de jobber aktivt for å redusere frafallet, men at en Nav-veileder vil gjøre arbeidet lettere å gjennomføre.

– Det er viktig for oss å redusere frafallet, fordi det viser seg at elever som ikke fullfører videregående opplæring, har større sjanse for å havne i en uheldig situasjon der de ikke får seg jobb som voksne.

Ulike årsaker

NAV

VIL UNNGÅ FRAFALL: Nav skal jobbe aktivt sammen med videregående skoler i hele landet for å unngå frafall.

Foto: Hans Erik Weiby

Én av seks elever som dropper ut av videregående skole oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn til at de slutter.

– Hos oss ser vi at årsakene er mange og sammensatte. Alt fra personlige årsaker, psykiske problemer eller et stort fravær påvirker at elevene dropper ut, forteller Morken.

– Vil en Nav-veileder klare å forhindre frafall?

– Det gjenstår å se, men det er verdt et forsøk.

Prosjektet strekker seg over tre år og blir finansiert med tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.