Ingen ferje til Osterøy i dag

På fylkesvei 567 blir fergesambandet Breistein – Valestrandsfossen trolig innstilt resten av dagen. Årsaken er tekniske problemer. Det er omkjøring via Osterøybrua.