Hopp til innhold

Hytten har vært i familien i 55 år – nå vil kommunen ha motorvei rett ved hytteveggen

SOTRA (NRK): Da familien ville bygge hundehus fikk de nei fra kommunen, fordi hytten ligger i strandsonen. Nå vil kommunen bygge en firefelts motorvei i samme område.

PARADIS: Hytten i Fjærseidpollen ble bygget av Anitas bestefar på 1960-tallet. Familien kaller stedet for deres paradis.

PARADIS: Familien kaller hytten i Fjæreidpollen for deres paradis. – Vi kommer for freden og roen, sier Anita Bøtter-Brevik. Hytten ble bygget av bestefaren hennes på 1960-tallet. Ved knausen i midten av bildet er det planlagt motorvei.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

– Her hører du elven som renner og fuglene som kvitrer. Vi kommer hit for å lade batteriene i denne roen, sier Anita Bøtter-Brevik.

Hun har tilbrakt helger og ferier på familiens hytte i Fjæreidpollen på Sotra utenfor Bergen siden barndommen.

Nå blir det slutt på freden.

Fjell kommune vedtok å bygge en firefelts motorvei på strekningen mellom Kolltveit og Ågotnes i desember i fjor.

Flere naboer har klaget på vedtaket, som hadde høringsfrist 5. mai.

Som en del av utbyggingen, skal det reises en bro ved Høgholmen, der familien har hytte.

– Veien skal gå rett ved hytteveggen. Vi vil ikke kunne høre våre egne tanker. Stedet vil bli helt ødelagt, sier hun.

SLIK BLIR BROEN: Visualisering av Høgholmen bru, sett fra sør, publisert i saksdokument fra kommunen. Hytten markert i rødt.

SLIK BLIR BROEN: Visualisering av Høgholmen bru, sett fra sør, publisert i saksdokument fra kommunen. Hytten markert i rødt.

Illustrasjon: Multiconsult

Nei til hundehus

Bestefaren hennes bygget hytten for hånd i 1965. Siden har den vært et samlingssted for fire generasjoner i familien.

– Dette kan ikke kjøpes for penger, sier Bøtter-Brevik.

Familien ønsket for en tid tilbake å bygge et hundehus på eiendommen, men fikk nei fra kommunen.

– Vi har fått beskjed om at vi ikke får gjøre noe her, fordi det er et friluftsområde. Men kommunen kan ta seg til rette og rasere. Det er dobbeltmoralsk, sier Bøtter-Brevik.

Hytten ligger skjermet i strandsonen. Det er derfor strenge restriksjoner for hva de kan gjøre med eiendommen.

Ubeboelig

UBEBOELIG: Bent Bøtter (t.v.) og Anita Bøtter-Brevik er på vei til familiehytten i Fjæreidpollen på Sotra. De mener at den vil bli ubeboelig når det skal bygges en ny motorvei rett ved siden av hytteveggen.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Ødelegger naturområde

Motorveien på 9,7 kilometer skal bygges i et uberørt område på Sotra.

Prosjektet er det tredje delprosjektet i Sotrasambandet.

– Det er hinsides at kommunen velger å bygge ned denne naturen, som er et viktig friluftsområde for innbyggerne på øyen, sier nestleder Maria Thomassen i MDG Vestland.

– Dette er et massivt inngrep. Området er dobbelt så stort som bykjernen i Bergen sentrum, legger hun til.

Nestleder Maria Thomassen i MDG Vestland

KRITISK: Nestleder Maria Thomassen i MDG Vestland synes det er synd at kommunen vil splitte opp innbyggernes friluftsområde på Sotra.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Kan ikke sammenlignes

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i nye Øygarden kommune mener at det er viktig å bygge en rask og effektiv transportåre til den planlagte godshavnen på Ågotnes.

Det er beregnet at det vil passere opp mot 20.000 kjøretøy daglig på strekningen i 2024.

– Alternativet var å utvide den eksisterende veien, som ville vært et større inngrep i mange eiendommer. Nå får vi i stedet avlastet dem som bor her, sier Indrevik.

Tom Georg Indrevik

VIKTIG: Ordfører Tom Georg Indrevik (H) i nye Øygarden kommune sier at det er viktig å bygge en rask, effektiv og sikker trafikkåre til den planlagte godsterminalen på Ågotnes.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Han mener at veiprosjektet har stor regional betydning og at det derfor ikke kan sammenlignes med enkeltstående byggesaker.

– Veien skal selvfølgelig bygges så skånsomt som mulig i terrenget og tilpasses den naturen den passerer. Men det er dessverre slik at skal du ha en ny vei, så må du bygge der det kanskje ikke er så mye fra før, sier ordføreren.

Flere klager

Veiprosjektet ble vedtatt før kommunesammenslåingen med Sund og Øygarden 1. januar.

MDG mener at veien bør skrinlegges, og at all gods til og fra havnen i stedet bør fraktes på sjøen.

– Vi vil legge mest mulig gods på sjøen, men det vil også være en god del transport på vei. Det er samtidig andre store industriprosjekter i kommunen som vil kreve en moderne vei, sier Indrevik.

Kart hytte Øygarden Sotrasambandet

HYTTEVEGG: Hytten og båtplassen kan skimtes på plantegningene som er sendt på høring. Den nye motorveien er planlagt rundt 30 meter fra hytteveggen.

Grafikk: Øygarden kommune