Hopp til innhold

Hydro har inngått solkraftavtale med OVF

Opplysningsvesenets fond (OVF) og Hydro Rein går saman om ny solkraftsatsing. I første omgang har partane mål om å utvikle inntil sju solenergiprosjekt på totalt 655 MW på utvalde eigedommar eigd av OVF i Noreg.