Husa: – Fortvilende, men nødvendig

Helsebyråd i Bergen Beate Husa (KrF), støtter gjeninnføringen av de strenge nasjonale smitteverntiltakene.
– Jeg tenker det er som statsministeren sa, det er fortvilende at vi er der vi er nå. Samtidig er det en veldig tydelig melding, som vi selv opplever i våre helsetjenester, om veldig stor belastning. Den bekymringen er vi nødt til å ta på alvor. Når regjeringen sier at sykehusene vil bli overbelastet innen kort tid, så har jeg stor forståelse for at de tar det på alvor. Det er også gledelig at det kommer en klar og tydelig beskjed om kompensasjon som vi i vestlandskommunene har bedt om, sier hun.

6XgXNFD2IXM
Foto: Marit Hommedal / NTB