Hopp til innhold

Herfra skal nødetatene sørge for at sykkel-VM ikke ender i katastrofe

32 ulike aktører samles i ett rom for å sikre beredskapen under sykkel-VM. – En verdensnyhet, ifølge Bergen kommune selv.

Samvirkesentralen

SENTRAL: På rådhuset er 32 samfunnsaktører samlet for bedre å samarbeide om forskjellige situasjoner. Dette kommer selvsagt i tillegg til politiets operasjonssentral og 110-sentralen.

Foto: Dyveke Baunes / NRK

– Nå har vi fått en hendelse ved Sandvikenssentret. Loggsystemet vårt viser en feilparkering som vi jobber med. Det har bymiljøetaten ansvaret for, sier Snorre Halvorsen.

Feilparkering

FEILPARKERING: En feilparkering blir ringt inn og plottet inn i kartet. Derfra håndteres situasjonen.

Foto: NRK

Han er samvirkeleder i Bergen kommune. I et rom på rådhuset omkranset av skjermer, sitter folk fra 32 samfunnsaktører. Fra dette rommet skal de sørge for at sykkel-VM skjer uten nevneverdige problemer.

Alt fra feilparkeringer til savnede mennesker på fjellet til alvorlige situasjoner skal håndteres under verdensmesterskapet med den midlertidige operasjonssentralen som førsteforsvar.

– Det verste som kan skje er en terrorsituasjon der mange liv er i fare. Der er vårt oppdrag å bistå nødetatene og de involverte med et mer finmasket bilde på samfunnet som vi kan overvåke herfra, sier Halvorsen.

Samvirkesentralen

FORBEREDT: Alt fra feilparkeringer via savnetsaker til store, livstruende hendelser skal håndteres.

Foto: Halvor Folgerø / NRK

Redd for torden og vannledningsbrudd

Alle etatene som sitter samlet har sine varslingssystemer om hendelser. Denne informasjonen kommer inn til senteret. Eksempelvis kan trafikkbetjenter hos bymiljøetaten melde inn til dem, løypevakter rapportere til arrangøren eller politipatruljer gi tilbakemelding til sin operasjonssentral. Også kameraer kan plukke opp noe. Hendelsene plottes inn hos samvirkesenteret, som fordeler arbeidsoppgaver.

For det er mye som kan gå galt under verdensmesterskapet. Strømleverandøren BKK har for eksempel værgudene å tenke på.

– Det finnes noen krisesceearier, men det vi er mest bekymret for er et stort tordenvær under en konkurranse, sier Thor André Berge, nettdirektør i BKK.

Det har aldri vært noen større politiaksjon på Vestlandet, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Han er fornøyd med måten samvirkesetnralen er laget. Hendelser som normalt sett ikke ville utgjort en sikkerhetsrisiko, kan utgjøre nettopp det under mesterskapet.

– Et vannledningsbrudd eller andre ting i det kommunale apparatet politiet normalt ikke hadde håndtert, kan få konsekvenser for eksempelvis utrykningsveier når byen er mer eller mindre avstengt. Nå er det mye kortere adgang til informasjon som er viktig for oss i pågående hendelser, sier Landro.

Les også: Sender bombegruppen, beredskapstroppen og har ekstra trusselvurdering

Gustav Landro, Vest politidistrikt

SMÅ TING: – Et vannledningsbrudd eller andre ting i det kommunale apparatet politiet normalt ikke hadde håndtert, kan få konsekvenser for eksempelvis utrykningsveier når byen er mer eller mindre avstengt, sier Gustav Landro, stabssjef i Vest politidistrikt.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Flere aktører samlet enn i London-OL

Rommet er, så vidt kommunen bekjent, det første i sitt slag i verden.

Portrett av Ivar Konrad Lunde

BEREDSKAPSSJEF: Ivar Konrad Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune, sier at de har gjort sitt ytterste for å være beredt for enhver situasjon.

Foto: Eva Hille

– Vi skaper felles situasjonsforståelse mellom alle de viktige aktørene, og effektiviserer kommunikasjonen mellom dem, sier Ivar Konrad Lunde, beredskapssjef i kommunen.

Under OL i London var det en lignende sentral, men med færre aktører, sier Lunde.

– Vi har ikke funnet eksempler på en slik sentral i dette omfanget andre plasser. Her har vi både nødetater, veimyndigheter, kollektivansvarlige, drift av samfunnskritisk infrastruktur og viktige støttefunksjoner i bysamfunnet, sier Lunde.

– Er dere nå forberedt for enhver situasjon?

– Vi har gjort vårt ytterste for å være det. Så får sykkel-VM vise om vi evner å være så godt forberedt som vi har ønsket.