Hopp til innhold

Her skulker ingen lenger gymmen

Takket være et unikt prosjekt er det omtrent ingen som skulker eller ber om fritak fra gymmen på Os vidaregåande skule.

Mathea Børø Fløysand, Iselin Berntsen, Maria Nordberg Opdal, Eline Hagen Drange

TRIVES: Hver høst arrangerer Os vidaregåande skule fotballdag for å bygge samhold, vennskap og godt klassemiljø. Mathea Børø Fløysand, Iselin Berntsen, Maria Nordberg Opdal og Eline Hagen Drange trives med kroppsøvingsfaget.

Foto: Elisabeth Irgens Casén Pihl / Os vidaregåande skule

Mange videregående skoler har problemer med at elevene ikke deltar i kroppsøvingstimene. På enkelte skoler er gjennomføringsprosenten i faget helt nede i 70 prosent.

Uten karakter i gym består man heller ikke videregående. Dermed får yrkesfagelever ikke læreplass, og allmennfagelever får ikke plass på høyere utdanning.

Unike resultater

Blant de over 400 yrkesfagelevene på Os vidaregåande skule i Hordaland har de klart å gjøre noe med problemet. For fem år siden var det 15 prosent av elevene som ikke fullførte kroppsøving.

– I år ser det ut til at to prosent av elevene ikke vil fullføre. Det er nok ikke mange andre skoler i landet som kan vise til slike tall, sier avdelingsleder Harald Natvik.

Harald Natvik

OPPNÅR GODE RESULTATER: Avdelingsleder Harald Natvik ved Os vidaregåande skule er stolt over resultatene ved skolen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Skoleåret 2013/14 hadde 20 elever ved denne skolen fritak. 20 andre elever fikk ikke gym-karakter på grunn av udokumentert fravær. Skoleåret 2018/19 er tallene redusert til en firedel.

Legger til rette

Nøkkelen til suksessen er et samarbeid med Helse Bergen.

– Målet er at elevene skal klare å gjennomføre kroppsøving selv om de har fysiske eller psykiske plager. Med god tilrettelegging kan man klare det. Selv om man er syk har man en «frisk del», sier Torhild Næss Vedeler, leder for Energisenteret for barn og unge.

Det er mange ulike grunner til at elevene ikke stiller til kroppsøving. Flere har sykdommer og fysiske utfordringer som gjør faget vanskelig.

– Det vanligste er psykiske årsaker, ofte sosial angst. Mange, særlig jenter, sier de ikke klarer å ha gym foran 30 andre. De vil ikke vil dusje med andre, opplever stort kroppspress, og sliter med at resultatene i faget er veldig synlige. Da må vi legge til rette slik de kan få ha gym i mindre grupper, sier Natvik.

Kroppsøving ved Os vidaregåande skule

VIKTIG FAG: Uten karakter i kroppsøving får videregåendeelever ikke læreplass eller studieplass. Lærer Susann Haukås underviser Celina Beate Reusch Sæle ved Os vidaregåande skule.

Foto: John Hauge

Dobbelt frafall på yrkesfag

Utdanningsdirektoratet har ikke statistikk over andel elever på videregående med fritak fra kroppsøving, men de har oversikt over elever som ikke får karakter på grunn av mye fravær eller for lite vurderingsgrunnlag.

Den viser at 1,5 prosent av elever på studieforberedende ikke fikk kroppsøvingskarakter skoleåret 2017/18. Andelen blant yrkesfagelevene er nesten det doble: 2,8 prosent.

Ifølge Natvik får omtrent 1 prosent av elevene uten fritak i Os stryk i år. Det er nesten tre ganger bedre enn landssnittet for yrkesfagelever.

Antall/andel elever uten fritak og uten karakter i kroppsøving

Skoleåret 2017/18

Vg2

Vg3

Sum

Studieforberedende

31 = 1,9 %

504 = 1,5 %

535 = 1,5 %

Yrkesfaglig

686 = 2,9 %

35 = 1,7 %

721 = 2,8 %

Sum

717 = 2,8 %

539 = 1,5 %

1256 = 2,0 %

Ekstra lærer

På skolen i Os har de satt inn en ekstra lærer i gymtimene.

– Bruker man bare én lærer i en gruppe på 30 elever, rekker læreren ikke å snakke godt nok med alle, sier Natvik som håper at pilotprosjektet i Os kan utvides til andre skoler.

Elevar ved Os vidaregåande skule trenar spinning

FULL INNSATS: Et unikt samarbeid med Helse Bergen har fått nesten alle elevene ved Os vidaregåande skule til å fullføre undervisningen i kroppsøving.

Foto: John Hauge