Hopp til innhold

Politiet henla anmel­delsen av million­under­slag: – Alle burde vel bli hvitsnippforbryter

Øystein Danielsen mener to medarbeidere tømte selskapet hans for minst 2,1 millioner kroner. Politiet manglet kapasitet og henla saken.

Daglig leder Øystein Danielsen i NF Engros AS på lageret i Sandviken i Bergen.

Daglig leder Øystein Danielsen i NF Engros har kjempet i over to år for at Vest politidistrikt skal etterforske to tidligere medarbeidere han mener underslo over 2 millioner kroner.

Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Først etter privat gransking og klage til statsadvokaten snudde politiet. Nå blir det påståtte millionunderslaget etterforsket.

Øystein Danielsen går anspent rundt i lagerlokalet til selskapet han eier og er daglig leder i, NF Engros. Herfra selger han varer til utelivs- og restaurantbransjen i Bergen.

Han forteller at han for to år siden ved en tilfeldighet oppdaget at selskapet han hadde vært med på å starte, var tømt for penger.

– Leverandører jeg hadde hatt i årevis ringte meg og spurte hvor betalingen var blitt av. Jeg hadde ikke vært forsinket før, og da måtte jeg sjekke og så at kassa var tom, sier Danielsen.

Mener seg bedratt

Danielsen satte i gang det han ikke ante at skulle bli en så lang og krevende kamp.

Han hyrte inn advokat og startet en nøye gransking av alle transaksjoner fra selskapets kontoer. Danielsen mener han kan dokumentere at to betrodde medarbeidere har bedratt han. De skal ifølge Danielsen ha brukt over 2 millioner av selskapets penger til private formål og egne selskap.

Han anmeldte derfor de to medarbeiderne i juni 2022.

– Det har kostet bedriften nesten en million kroner å granske, anmelde og saksøke disse to. Vi ville ha tilbake pengene og håpet at lovens lange arm skulle gjøre resten, sier Danielsen.

NRK har vært i kontakt med begge de to anmeldte medarbeiderne. De ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet manglet kapasitet

Han leverte grundig dokumentasjon til politiet.

– Vi leverte hele tre permer med blant annet kontoutskrifter, e-poster og bevis hentet fra sosiale medier, sier Marius Larsen. Han bistod Danielsen med å granske saken.

Anmeldelsen ble likevel henlagt.

Vest Politidistrikt hadde ikke kapasitet til å etterforske saken.

– Politiet må prioritere mellom mange saker. Politiet henla først saken som følge av manglende saksbehandlingskapasitet, sier politiadvokat 2, Anja Mathisen, som er påtaleansvarlig i saken.

Etter at politiets først henla saken, ble de to medarbeiderne også anmeldt av Skatteetaten og flere bostyrere i konkurssaker.

Øystein Danielsen - daglig leder i NF Engros AS

Daglig leder Øystein Danielsen i NF Engros måtte bruke utallige private timer på å granske kontotransaksjoner for å avdekke det påståtte underslaget fra to tidligere medarbeidere.

Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Advokat: – Lett å slippe unna med grove lovbrudd

Danielsens advokat, Jan Magne Isaksen, sier de nektet å godta politiets henleggelsesbeslutning og klaget den inn til statsadvokaten i Hordaland.

– De anmodet deretter Vest politidistrikt å se på saken på nytt i mai 2023, og det ledet til at politiet selv omgjorde beslutningen om å henlegge saken. Dette er en kamp som har kostet, både personlig og økonomisk for NF Engros og Øystein Danielsen, sier Isaksen.

Nå har politiet åpnet etterforskning i saken, men ennå er ingen siktelser tatt ut.

Politihuset i Bergen

Statsadvokatene urolig for Vest politidistrikt: Mener politiet oppklarer for få saker

Mathiesen opplyser at etterforskningen er i den innledende fasen, og at de to har status som mistenkt. To år etter anmeldelsen ble levert.

– Økonomisk kriminalitet koster både fornærmede og samfunnet enorme summer hvert år, og jeg er svært bekymret for den utviklingen vi ser, hvor det tilsynelatende er lett å slippe unna med grove lovbrudd, sier advokat Isaksen.

advokat Jan Magne Isaksen

Advokat Jan Magne Isaksen mener det er kritisk at politiet blir tilført mer ressurser til å etterforske økonomisk kriminalitet.

Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

I mellomtiden har flere av de to medarbeidernes andre selskaper gått konkurs, og de er også anmeldt fra bostyrere for regnskapsovertredelser.

Også Skatteetaten har sendt inn anmeldelser til politiet av de to medarbeiderne.

Isaksen mener det er kritisk nødvendig at Vest politidistrikt må få mer ressurser. Han føler seg trygg på at politiet arbeider samvittighetsfullt med de knappe ressursene de har.

Krise i politiets budsjetter

En rekke nyhetssaker denne våren har vist at Øystein Danielsens historie ikke er unik.

NRK kunne i februar melde at knapphet på ressurser for etterforskning av alvorlig vold og drap gjør at Vest politidistrikt må hente etterforskere fra andre prioriterte områder.

Spesielt etterforskningen av organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet har blitt skadelidende som følge av ressursmangelen, skrev førstestatsadvokat Eirik Stolt Nielsen i et brev til Vest politidistrikt.

Ifølge Stolt-Nielsen fører det til at saker blir liggende lenge og at nye politisaker ikke blir opprettet.

– Snakk om grov kriminalitet

De fleste økonomiske straffesaker som blir anmeldt i Norge er bedragerier. I 2023 stod bedragerier for hele 85 prosent av alle anmeldte økonomiske straffesaker.

De aller fleste av disse blir henlagt etter kort tid. Tidligere har Bergens Tidende skrevet at Vest politidistrikt henlegger ni av ti bedragerisaker.

Nasjonale tall for økonomiske straffesaker viser at stadig færre saker blir liggende lenge før de blir henlagt eller det blir tatt ut tiltale. Siden 2019 er nedgangen på rundt 30 prosent. Det skyldes et målrettet arbeid, bekrefter Politidirektoratet til NRK.

Men de sakene som blir liggende lenger enn et år er de mest alvorlige.

– Mange av disse sakene er å anse som grov økonomisk kriminalitet, sier seniorrådgiver Robin Håset Drager i Politidirektoratet.

Økokrim ville ta over lokale saker

Både politikere og Politidirektoratet har lenge visst at alvorlige økonomiske straffesaker blir liggende lenge.

I fjor fikk Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i oppdrag å utrede et forslag til fremtidig organiseringen av politiets bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

I rapporten som kom nå i vår, foreslår de at Økokrim tar over styringen av økonomi- og miljøetterforskninger som i dag er underlagt de lokale politidistriktene.

pk-politi-06-050324

Økokrim-sjef Pål K. Lønseth har ikke fått politidistriktene med seg på reform av etterforskningen av økonomisk kriminalitet.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Vest politidistrikt uttalte seg sterkt kritisk til utredningen da den var på høring.

– Vår vurdering er at Økokrims anbefalte løsning reiser viktige prinsipielle spørsmål som ikke er tilstrekkelig utredet, skriver de.

– Gjør noe med rettsfølelsen

Tilbake i Bergen blir Øystein Danielsen provosert av å høre om politiets ressurssituasjon.

– Hvorfor gjør det deg sint?

– Hvis det skal være så lett å bedra og underslå midler i Norge uten å bli straffet gjør det noe med rettsfølelsen og tilliten til politiet, sier Danielsen.

– Vi burde jo alle bli hvitsnippforbrytere på sett og vis da, sier Danielsen.

NRK har sett dokumentasjonen som Danielsen leverte politiet sammen med anmeldelsen sommeren 2022.

Den viser en rekke påståtte private uttak som en eller begge av de to medarbeiderne har utført etter at de tok over ledelsen av selskapet. De skal blant annet ha:

  • Betalt privat inkassogjeld på 503.937 kroner og private møbler for 25.300 kroner fra selskapets bankkonto.
  • Kjøpt kryptovaluta for 216.000 kroner med selskapets midler, og overført 75.000 kroner til et konkursbo en av medarbeiderne var involvert i privat.
  • Millionbeløp har gått til betaling av fakturaer i de to medarbeidernes andre selskaper.

Totalt skal det angivelige underslaget være på minst 2 millioner kroner, ifølge granskingen utført av Danielsen og Larsen.

Politiet: – Må prioritere

NRK har spurt hvorfor etterforskningen har tatt så lang tid etter at den ble gjenåpnet:

– I forbindelse med denne konkrete saken lå anmeldelsen fra styreleder på vent i påvente av anmeldelse fra bostyrer og skatteetaten som var varslet ville komme. Disse kom dog senere enn hva man først hadde sett for seg, svarer påtaleansvarlig Mathisen.

Påtaleansvarlig Anja Mathiesen

Politiadvokat 2 Anja Mathiesen opplyser det har kommet en rekke anmeldelser mot de to tidligere medarbeiderne.

Foto: Oskar Rennedal / NRK

Hun sier det var naturlig å se disse sakene i sammenheng.

Danielsen sier til NRK at han er fornøyd med at politiet har startet etterforskning.

Han sendte sivilt søksmålsvarsel til de medarbeiderne i fjor. Der har partene inngått forlik der de forplikter seg til å betale tilbake 2,1 millioner kroner.

– Det er vel og bra, men dette handler om at man ikke skal kunne slippe unna med å gjøre det jeg mener disse har gjort, sier Danielsen og legger til:

– Hva slags samfunn ønsker vi oss, spør han.

Politioverbetjent Vegard Andersen

375 færre politifolk sidan i fjor: – Går utover beredskapen