Hopp til innhold

Helse Vest suspenderer to vikarbyråer

Innleide sykepleiere har fått for lite overtidsbetaling fra vikarbyråene, viser en gjennomgang gjort av helseforetakene.

– Dette er et klart kontraktbrudd, og leverandørene suspenderes derfor nå midlertidig fra kontrakten, skriver Helse Vest i en pressemelding.

De to vikarbyråene er Powercare A/S og Läkarleasing Sverige AB.

Helseforetakene har rutiner for å sikre at innleide vikarer for lik lønn som andre medarbeidere.

Det er gjennom denne revisjonen de påståtte kontraktsbruddene er avdekket.

Helse Vest betegner kontraktsbruddene som alvorlige. De gjelder for to av seks vikarbyråer som er kontrollert.

Mener sykepleiere fikk for lite overtidsbetaling

Blant annet skal sykepleiervikarer ikke ha fått riktig overtidsbetaling.

Helse Vest har undersøkt arbeidsavtaler, lønnsvilkår og arbeidstid. Blant annet har de tatt stikkprøver som tyder på at sykepleiere har fått betalt for lave overtidstillegg.

Helse Vest krever nå at de to vikarbyråene betaler sykepleierne det de har rett på. I tillegg krever de at vikarbyråene endrer rutiner for at dette ikke skal skje igjen.

Vikarbyråene har en måneds frist på å rette opp.

– Alvorlige avvik

Hilde Brit Christiansen er personaldirektør i Helse Vest. Hun sier de jevnlig gjennomfører revisjon av selskap som leverer tjenester til sykehusene og at de ser strengt på det når de finner feil eller mangler.

Hilde Brit Christiansen

Hilde Brit Christiansen, personaldirektør i Helse Vest, sier de ser svært alvorlig på det de omtaler som kontraktbrudd fra selskapene.

Foto: Eskeland/Zebic / NRK

Er det uvanlig at dere finner slike avvik?

Ja. Vi kan alltid finne avvik som er mulige å rette opp, men vi syntes at de avvikene som var knyttet til disse to leverandørene var så vidt i omfang og alvorlighet at vi måtte gå til en midlertidig suspensjon, sier Christiansen.

Danske PowerCare har hatt vikarer som er berørt av feilen over hele landet. Svenske LäkarLeasing har vært mer avgrenset ettersom de ikke er like store, ifølge Christiansen.

– En administrativ feil

Dette er noe vi skal rydde opp i, sier Gustav Zetterholm til NRK.

Han er daglig leder i LegeLeasing, det norske datterselskapet til LäkarLeasing, og representerer det svenske helseforetaket i Norge.

Vi har ansatte med forskjellige typer kontrakter. Noen av de vikarene som har jobbet mot sykehusinnkjøp siden 2019 har hatt en kontrakt hvor de får 50 prosent overtidsbetalt mellom 36,5 timer til 40 timer per uke, sier Zetterholm.

Samtidig er tariffavtalene på sykehusene at ansatte skal få 100 prosent overtidsbetalt i det samme tidsrommet, forteller han.

Så det er de 50 prosentene med overtid som mangler på fire og en halv time for noen vikarer. Det er dette vi har fått beskjed om at vi må rette opp i, og det startet vi med allerede i går da vi fikk informasjonen, sier Zetterholm.

Han mener feilen har skjedd grunnet ulike regler mellom Sverige og Norge.

Det er ganske mange lover og regler å holde styr på og flere forskjellige tariffavtaler, det er relativt komplisert syntes vi og vår HR- og lønnsavdeling.

Zetterholm sier de trodde de fulgte de norske reglene med betalingspraksisen de hadde.

Dette er et administrativt feilskjær, sier han.

Vil etterbetale lønn

Jeg innrømmer all skyld, dette er noe som jeg og vi har bommet på, sier Zetterholm.

Han har ikke helt oversikten over hvor mange som er berørt ennå, men han går ut ifra at det kan være rundt en tredjedel av deres vikarer som har arbeidet ved norske sykehus de siste to årene.

Vi kan veldig raskt identifisere hvem dette gjelder og rette opp i det med en kompenserende lønnsutbetaling for de 4,5 timene det gjelder for noen av vikarene, sier Zetterholm.

I en pressemelding skriver danske Powercare at de tar saken svært alvorlig.

– Vi retter nå alle feil og betaler overtid til sykepleierne som er brørt av dette, skriver selskapet i en pressemelding.

Powercare skriver også at de beklager at de ikke har holdt arbeivstidsbestemmelsene.