Hopp til innhold

Helse Fonna innfører tilsetjingsstopp

Helse Fonna innfører to konkrete strakstiltak for å bremse underskotet, skriv helseføretaket i ei pressemelding.

Det blir tilsetjingsstopp for alt personell med unnatak av dei fem klinikkane. Det inneber då HR, drift, økonomi, administrasjon, fag og forsking og kommunikasjon.

Det blir og reduksjon og/eller stans av bruk av innleigd personell og konsulentar, står det i meldinga.

–​ Det betyr at vi har valt å skjerme klinikkane. Det betyr ikkje at støttetenestene er mindre viktige – alle i Helse Fonna har ei like viktig rolle i å sikre dei gode helsetenestene vi alt gir. Men i ei tid med lange ventelister etter pandemien, vurderte vi at dette var det rette grepet, seier administrerande direktør Anders Hovland.