Hopp til innhold

Må plukke opp stadig flere forlatte fritidsbåter

Havnevesenet har så langt i år plukket 23 forlatte fritidsbåter opp av sjøen rundt Bergen.

Båtvrak 4

FORLATT: Et slikt syn blir stadig vanligere langs kysten. Vansker med å pante båter er en forklaring, tror havnevesenet.

Foto: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

I 2015 fant de 17. Problemet er altså økende, forteller byggteknisk seksjonsleder Andreas Dyrdal i Bergen og omland havnevesen.

Flere av båtene bærer preg av at de er forsøkt senket. På en båt funnet ved Askøy er for eksempel pullertene skåret vekk, slik at skroget kan fylles med vann.

Båtvrak 5

SKÅRET OPP: Pullertene ble fjernet på denne båten. Havnevesenet tror det var et forsøk på å senke den.

Foto: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

– Det er bare trist. Båtene skaper mye merarbeid for oss, det koster oss penger som vi helst skulle brukt på andre ting, og det er jo en kilde til miljøforurensning, sier Dyrdal.

Dyrt å fjerne

Havnevesenets seksjonsleder anslår at opprenskningen koster havnevesenet 20.000 kroner per båt.

– Hvis to mann må bruke en dag på å hente båten, heise den opp, lagre den og senere frakte den til Rådalen, da koster det fort penger, sier Dyrdal.

Han og maritim planlegger Christian Farstad viser NRK rundt på Sukkerhusbryggen, der havnevesenet mellomlagrer store og små forlatte fritidsbåter.

BOH

BALJO: Christian Farstad (til v.) og Andreas Dyrdal har ikke klart å finne eierne av M/S «Lortebaljo».

Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

En av dem er «M/S Lortebaljo» som ble funnet ved Tysnes. Nå ligger hun på land og avventer sin skjebne.

– Vi har ikke klart å finne eieren, selv om vi hørte noen rykter, sier Dyrdal.

– Når eierne hører hva det koster, lar de det ofte heller være opp til oss, sier Farstad.

Innfører vrakpant

Regjeringen og samarbeidspartiene er blitt enige om en vrakpant på fritidsbåter, men foreløpig er det ingen som vet hvordan den skal fungere i praksis.

– Hvem skal for eksempel betale for frakten til gjenvinningsstasjonen, spør Farstad.

Båtvrak 3

KOSTBART: Havnevesenet har beregnet at opprenskningen koster dem rundt 20.000 kroner per båt.

Foto: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Renovasjonsselskapet Ragn Sells mottar båter fra havnevesenet til opphugging. De opplyser at det koster minst 1000 kroner tonnet å få destruert en båt.

– Men en vrakpant er et steg i riktig retning. Vi får håpe at den har en effekt på sikt, sier Dyrdal.

Farstad mener regjeringen bør gjennomføre et enda mer effektivt tiltak: Opprette et småbåtregister.

Båtvrak 2

BÅTVRAK: En av båtene havnevesenet har plukket opp.

Foto: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

– Vi hadde et velfungerende småbåtregister, men det ble fjernet. Hadde vi hatt et slikt register, hadde det vært mye lettere å spore opp de reelle eierne til båter vi finner. Slik det er nå, er det ikke pliktig å rapportere hvem som kjøper en båt, sier Farstad.