Havforskningsinstituttet: – Banebrytende forskning

Havforskningsinstituttet har gått gjennom forskningsresultatene sine på nytt etter at de ble beskyldt for juks. De ender med samme konklusjon: Forskningen er gjennomført med god vitenskapelig kvalitet.

Laksefella i Guddalselva

GÅTT GJENNOM FORSKNING PÅ NYTT: Havforskningsinstituttet har mottatt bekymringsmelding etter forskning på lakselus i Guddalselva i Kvinnherad. Nå har de gått gjennom forskningsresultatene sine på nytt.

Foto: Havforskningsinstituttet

I mars i år sendte Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) en omfattende bekymringsmelding til fiskeriministeren om forskning gjennomført av Havforskningsinstituttet (HI).

Havforskningsinstituttet ble kritisert av NSL for sin forskning på laks og sjøørret i Guddalselva i Kvinnherad.

NSL mente forskningen ikke var så god som den burde ha vært, og satte spørsmålstegn ved om HI hadde samlet forskningsresultatene for å gi et negativt bilde av oppdrettsnæringens effekt på villfisk.

Disse anklagene reagerte HI sterkt på, og svarte med at de ikke hadde noe imot å bli sett i kortene for å få slutt på beskyldningene.

En ny gjennomgang

Nå har de gått gjennom forskningen sin en gang til, og svart NSL på beskyldningene i et offentlig svarbrev publisert på deres nettsider.

– Havforskningsinstituttet vurderer at forskningen som er gjennomført har god vitenskapelig kvalitet både når det gjelder gjennomføring og tolkning, sier Geir Lasse Taranger i Havforskningsinstituttet (HI) til NRK.

– Forskningen er til dels banebrytende, og har gitt ny og unik kunnskap om både laks og sjøørret. Forskningsresultatene er publisert i flere internasjonale artikler med fagfellevurdering.

Vil ikke endre

Taranger

2. GJENNOMGANG: Forskningsleder ved Havforskningsinstituttet Geir Lasse Taranger er den som har ledet 2. gjennomgang av forskningen i Guddalselva.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

HI skriver i brevet at det i bekymringsmeldingen har vært misforståelser og faktiske feil. Disse har man prøvd å påpeke og rette opp.

Havforskningsinstituttet mottok ett nytt innsynskrav i går 13. april 2016 fra Steenstrup Stordrange DA som skal besvares så snart som mulig.

– Vil dere gjøre noen endringer i forskningsresultatene?

– Havforskningsinstituttet mener at omstridte publikasjonen om sjøørret holder mål. Vi ser imidlertid at artikkelen kunne ha gitt enda mer utfyllende beskrivelse av forsøksoppsett og rådata.

Havforskningsinstituttet lover å legge rådata og andre forsøksdetaljer ut på sine nettsider slik at andre kan etterprøve resultatene.

Møttes til et oppvaskmøte

NSLs advokat Lars Alsaker sendte en bekymringsmelding til fiskeriminister Per Sandberg (Frp) 2. mars i år der det stilles en rekke spørsmål om instituttets forskning i Guddalselva og Etneelva i Hordaland.

I møtet mellom partene ba Sandberg om en uavhengig gjennomgang av HIs villaksforskning. Sandberg ba partene inn til et oppvaskmøte, etter lengre tid med konflikt mellom arrangørene.

Fiskeriministeren opprettet et fagråd som skal gå gjennom HIs forskningsrapport fra Guddalselva, og vurdere kritikken fra NSL.

Sandberg fikk refs fra både politisk hold og fra forskningsmiljøer etter å ha uttalt at HI skal være et næringsvennlig institutt.

– Statsråden opptrer som om han skal sensurere forskere og skaper tvil rundt HI sin forskning. Det er helt vanvittig. Slike ministre trenger vi ikke i Norge, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i næringskomiteen på Stortinget til NRK.

Senere avviste statsråden at han forsøker å påvirke forskningen.

LES OGSÅ: Fiskeribladet legger seg flat for Per Sandberg