Har funnet ut hvorfor nordlys og sørlys er forskjellig

Norske romforskere vekker internasjonal oppsikt med nye funn. – Disse resultatene er ganske sensasjonelle.

Aurora australis, sørlys

IKKE NORDLYS: Fargespillet som opptrer over Antarktis på den sørlige halvkule kalles sørlys.

Foto: NASA / NASA

Vi er midt i nordlyssesongen, og på heldige dager kan vi oppleve nordlyset danse over himmelen i nord.

Det kanskje ikke mange vet, er at fenomenet også utspiller seg over Antarktis på den sørlige halvkule. Fargespillet på himmelen oppstår når partikler fra solen treffer gassene i atmosfæren og skaper lys.

Fenomenet på andre siden av jorden kalles sørlys.

– Sensasjonelt

Lenge har man trodd at nordlys og sørlys er speilbilder av hverandre, men i 2009 oppdaget romforskere ved Birkelandsenteret i Bergen at nordlys og sørlys utspiller seg ulikt.

Nå har de også funnet ut hvorfor. Deres forklaring gir en helt ny måte å forstå samspillet mellom jorden og solen på.

– Forklaringen er helt motsatt av hva jeg og mange andre forskere har trodd. Derfor er disse resultatene ganske sensasjonelle, kommenterer Mike Liemohn, redaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Geophysical Research.

Ny kunnskap om jordens magnetfelt

Forklaringen ligger i samspillet mellom jordens og solens magnetfelt.

– Partiklene som skaper nord- og sørlys følger jordens magnetfelt, forklarer Nikolai Østgaard ved Birkelandsenteret.

Bilde av nordlys, tatt fra Andøya

NORDLYS: Nordlyset danser på en helt annen måte enn sørlyset. Nå har norske forskere funnet ny kunnskap om hvorfor.

Foto: Kjartan Olafsson / UiB

Nordlys og sørlys «danser» på forskjellig måte over himmelen. Det er faktisk relativt sjeldent at sørlys og nordlys opptrer symmetrisk, ifølge Østgaard.

Birkelandsenterets forskning viser at forklaringen ligger i hvilken retning solens magnetfelt treffer jordens.

– Kortforklaringen på forskjellen er at solens magnetfelt slynges mot oss, omslutter jordens magnetfelt og lager et trykk slik at partiklene treffer ulikt i nord og sør.

– Det vi trodde skapte ulikheter, fjerner faktisk ulikheten mellom nordlys og sørlys. Det er altså helt motsatt av hva man tidligere har trodd, forteller han.

Nikolai Østgaard

BANEBRYTENDE: Leder for Birkelandsenteret, Nikolai Østgaard og hans forskerteam gir en helt ny måte å forstå samspillet mellom jorden og solen på.

Foto: Kaja Hauge / NRK

GPS og værvarsling

Det er ennå usikkert hva de nye resultatene kan brukes til. Men det som er sikkert er at mange av våre teknologiske dingser påvirkes av magnetfelt og verdensrommet rundt jorden.

– All slik romforskning er helt avgjørende for mye av teknologien vi har i dag, forklarer Marianne Moen ved Norsk romsenter.

GPS, finansielle transaksjoner, værvarsling og overvåking av ustabile fjellpartier er eksempler på teknologi som ikke hadde vært mulig uten dataanalysene som gjøres fra satellitter, ifølge Moen.

– Det er fortsatt vanvittig mye i vårt univers vi ikke har oversikt over, og det er viktig å finne ut av. Takket være menneskets nysgjerrighet for rommet har vi skapt mye teknologi, produkter og tjenester som vi bruker på andre områder, forteller Moen.

Forskerne ved romforskningsinstituttet i Bergen har siden tidlig på 2000-tallet fulgt satellitter i bane rundt jorden for å overvåke nord- og sørlyset.

Nikolai Østgaard mener at resultatene bringer oss et steg nærmere i å forstå verdensrommet.

– Nordlys og sørlys er globale fenomen, og gjennom slike funn får vi mennesker en mye bedre forståelse av omgivelsene våre. Ved å forstå dette kan vi forstå det nære verdensrom på en mye bedre måte, sier Østgaard.

FOTO: NASA

En NASA-video fra den internasjonale romstasjonen viser hvordan nordlys ser ut fra verdensrommet. FOTO: NASA.