Håpar å snu nei til ja

Fleire krefter skal vere i sving for å snu Bremanger sitt kommunestyrevedtak om å seie nei til vidare samtalar om samanslåing med Flora og Vågsøy. Det seier Høgre-politikar Jorunn Frøyen til Fjordenes Tidende. Frøyen seier mange har teke kontakt og meiner vedtaket kom for tidleg. No blir det jobba for å få til eit møte der saka kan diskuterast på ny. Målet skal vere å få gjort om på vedtaket, slik at forhandlingane kan halde fram.