Grasbrann på Askøy

Det er meldt om grasbrann vest for Fromreide ved Lisstraumen på Askøy. To brannbåtar og mannskap er på veg. Fleire mål med lyng står i brann. Sivilforsvaret og helikopter er vurdert, seier fungerande vaktkommandør Morten Frantzen.