Hopp til innhold

Tunnelen på E39 er eneste alternativ for gående: – Risikosport å gå her

LINDÅS (NRK): Folk som vil gå eller sykle mellom kommunesenteret og nabobygden i Nordhordland, er nødt til å bruke den sterkt trafikkerte tunnelen på E39.

Lastebil i Mundalstunnelen

STOR TRAFIKK: Mundalsbergtunnelen ligger på kyststamveien E39 mellom Bergen og Førde, og har derfor mye tungtrafikk. Tunnelen er også skiltet som gang- og sykkelvei.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Politiet sier det er lov til å gå i tunnelen. Det samme politiet har rykket ut for å hente gående og frakte dem gjennom tunnelen. Det er risikosport å gå her, sier beboer Gudmund Husdal i bygden Leknes i Nordhordland.

Skal han eller andre komme seg til kommunesenteret Knarvik til fots eller på sykkel, må de gjennom Mundalsbergtunnelen.

Den over én kilometer lange tunnelen på E39 er skiltet som gang- og sykkelvei, men mangler både sykkelfelt og fortau.

Det var lokalavisen Strilen som omtalte tunnelproblemet først.

Gudmund Husdal i Mundalsbergtunnelen

FRUSTRERT: Gudmund Husdal bor på Leknes. Han er frustrert over at det ikke er et bedre tilbud for syklister og gående i tunnelen.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Protesterer mot bomstasjon

Utbedringen av strekningen lå inne med 180 millioner kroner i bompengeprosjektet Nordhordlandspakken. Planen var å bygge en ny og lenger veitunnel, slik at dagens tunnel kunne brukes til kun gående og syklende.

Men utbedringen falt til slutt ut av pakken. Likevel er det satt opp en bomstasjon på østsiden av tunnelen. Den starter innkrevingen 1. desember.

– Det ergrer meg at folk ikke får noe igjen for de pengene. En gang- og sykkelvei ville gitt noe tilbake til de som betaler for å kjøre på strekningen, mener Husdal.

Den tidligere Frp-politikeren ønsket å arrangere et demonstrasjonstog på åpningsdagen for bomstasjonen, men fikk nei av politiet.

– Jeg søkte om tillatelse og fikk avslag fordi veien er for farlig og for sterkt trafikkert. Det tenker jeg er en god grunn til at det ikke bør være lov å gå her i utgangspunktet, sier Husdal.

Lensmann: – Ville ikke gått der selv

Lensmann i Nordhordland, Kjell Idar Vangberg, sier til NRK at han selv ikke ville våget å bevege seg i tunnelen på E39, som har en fartsgrense på 70 km/t.

Vangberg bekrefter at politiet har hentet ut gående fra tunnelen.

– Enkelte har opplevd det som ubekvemt. Det har vært tilfeller der bilister har ringt til operasjonssentralen fordi de har oppdaget gående i tunnelen. Da har politiet stengt tunnelen og hentet de ut, sier han.

Senioringeniør i Statens vegvesen, Frode Aarland, sier Vegvesenet kjenner til at strekningen er lite egnet for myke trafikanter.

– Vi ser at det er en utfordring å ferdes der som myk trafikant. Forholdene er ikke så bra som vi skulle ønske, sier han.

Lensmann Kjell-Idar Vangberg

SA NEI TIL DEMONSTRASJON: I forbindelse med ny bomstasjon øst for Mundalsbergtunnelen, ønsket folk å gå i demonstrasjonstog i tunnelen. Det sa politiet og lensmann Kjell-Idag Vangberg nei til.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Tryggere løsning kan ta tid

Han viser til at tunnelen har et signalsystem som varsler bilister om når det er syklister i tunnelen.

Lyset varer i fem minutter og han oppfordrer også gående til å bruke systemet om de vil gå gjennom tunnelen.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) sier tunnelen i dag er mer trafikksikker enn tidligere på grunn av utbedringer.

– Men at Vegvesenet valgte å bruke mye penger på oppgradering, uten å sprenge ut nok bredde til å etablere gang- og sykkelvei, fremstår i ettertid som en gåte. E39 er tross alt et statlig ansvar.

Byrknes legger til at de 180 millionene som forsvant, uansett ikke ville vært nok til ny tunnel.

Vegvesenet sier de arbeider med å få på plass en bedre løsning for myke trafikanter.

– Men det er såpass omfattende at det vil kreve mer tid. Hvis man skal etablere et eget tilbud, innebærer det at vi bør flytte kjøretrafikken til en annen korridor, sier Aarland.

NRK retter: I den første versjonen av saken skrev vi at det har vært tilfeller der gående i tunnelen har ringt politiet. Det riktige er at bilister har ringt politiet når de har oppdaget gående i tunnelen.

Skilt som viser gang- og sykkelvei til Bergen

SKILTET: Gang- og sykkelvei til Bergen er skiltet gjennom tunnelen på E39. Den har fartsgrense på 70 km/t.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK