Fv. 5637 i Skjolden åpner i dag

Fredag gikk det et steinras over fylkesvei 5637 i Skjolden i Luster. Opprydningsarbeidet er startet, og ett felt åpner 17.30 i dag. Opprydningen fortsetter mandag.