Tillitsvalgt om krisen i Posten: – Anbefaler våre medlemmer å søke annet arbeid

Omtrent 1800 arbeidsplasser i Posten står i fare for å forsvinne de neste to årene. – Det er mange ansatte som nærmer seg 60 år. Da er det vanskelig å finne seg ny jobb, sier tillitsvalgt Helge Mathisen.

Tillitsvalgte i Posten, Helge Mathisen (til v. ) og Jarle Eide

FRYKTER STORE NEDBEMANNINGER: Tillitsvalgte i LO-forbundet Postkom Helge Mathisen (til v.) og Jarle Eide frykter at mange kan miste jobben i Posten de kommende årene.

Foto: Christian Lura / NRK

Onsdag morgen ble det kjent at Posten vurderer å flytte all ruteklargjøring til terminalen på Lørenskog utenfor Oslo.

Ruteklargjøring er den siste sorteringsjobben før postbudet drar ut for å levere posten. Omleggingen vil kunne ramme 300 arbeidsplasser i Bergen, Stavanger, Trondheim, Molde og Stokke.

Flere av disse arbeidsplassene befinner seg på terminalen i Kanalveien i Bergen. Tillitsvalgt Helge Mathisen i LO-forbundet Postkom er bekymret for de ansatte.

– Vi har en gjennomsnittsalder på rundt 55 år. Noen vil kunne komme greit ut av det ved å gå av med AFP. Men de som er under 62 vil slite. For de risikerer også å miste AFP-en sin.

Kraftig nedgang i brevpost

Mange av de ansatte på de berørte avdelingene har jobbet 35 til 40 år i Posten. Mathisen mener det er dramatisk for ansatte nær pensjonsalderen å finne nytt arbeid.

– Mange vil finne det vanskelig å begynne på noe helt nytt. Særlig fordi det er mange som kun har Posten som jobberfaring.

John Eckhoff, pressesjef i posten

VARSLET KUTT: – Alle har vært klar over at ruteklargjøring kom til å bli flyttet og sentralisert. Det som er nytt i dag er tidspunktet, sier pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff.

Foto: Posten

Posten sier drastiske tiltak er nødvendig.

– Fallet i brevvolumet skjer raskere enn noensinne. Hvis vi ikke gjør tiltak nå, så får vi problemer i fremtiden, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Helge Mathisen mener de kunne ha jobbet like kostnadseffektivt i Bergen, om de bare hadde fått litt mer tid. Klargjøringsarbeidet som gjøres i Bergen foregår på natten.

– Hvis det blir færre postleveringsdager innen noen få år, kunne vi ha gjort denne jobben på dagtid og konkurrert kostnadsmessig.

Postterminalen i Kanalveien i Bergen

KAN MISTE JOBBEN: Postterminalen i Kanalveien i Bergen består av rundt 120 årsverk. Om lag 85 av disse jobber med ruteklargjøring av brevpost.

Foto: Christian Lura

Post annenhver dag

Forslaget om sentralisering er imidlertid bare ett av flere mulige tiltak for effektivisering i Posten.

I vår sendte Samferdselsdepartementet ut et forslag på høring om endring av Postloven §7. Departementet foreslår å kutte postleveranse fra fem til annenhver dag i ukedagene. Det vil si mandag, onsdag og fredag en uke, og tirsdag og torsdag uken etter.

Bakgrunnen er at det koster for mye å sende ut post i dag. Og med stadig mindre post, vil leveringen bli enda dyrere.

Dette kan berøre ytterligere 1500 årsverk på landsbasis, opplyser tillitsvalgte.

– Når du fikk jobb i Posten før i tiden var du sikret en jobb for resten av livet. Slik er det ikke lenger, sier distriktstillitsvalgt Jarle Eide i Postkom.

Forslaget skal trolig opp for Stortinget på nyåret. De tillitsvalgte frykter betydelig større kutt blant postbudene.

– Vår anbefaling til våre medlemmer er faktisk at de bør søke annet arbeid der det er mulig, sier Eide.