Folk i distriktene kan miste mulighet til å ringe drosje når som helst: – Beredskapen forsvinner

ØYSTESE (NRK): Taxinæringen frykter lovendringen fra 1. juli vil rasere tilbudet i distriktene. Regjeringa kontrer med at tilbudet kan bli enda bedre.

Hallgeir Torpe, nestleiar i Noregs Taxiforbund, Hordaland

BEKYMRET: Hallgeir Torpe, nestleder i Norges Taxiforbund Hordaland og drosjesjåfør i Hardanger, frykter folk vil treffe på stengte drosjesentraler i situasjoner det kan haste.

Foto: Tale Hauso / NRK

I dag kan man bestille drosje når som helst på døgnet, og være sikker på at det er noen drosjesjåfører på jobb.

Dagens lovverk sikrer nemlig at det alltid er drosjesjåfører i beredskap. Men når den nye Yrkestransportloven trer i kraft 1. juli i år, forsvinner kjøreplikten for løyveinnehaveren.

Det betyr at ingen drosjesjåfører vil ha plikt til å være ute på de tidene av døgnet det er færre som trenger drosje.

– Med denne lovendringen blir 24 timers beredskap avviklet, sier Hallgeir Torpe, nestleder i Norges Taxiforbund Hordaland og drosjesjåfør i Hardanger.

Hallgeir Torpe

FRYKT I DISTRIKTENE: Hallgeir Torpe i Kvam i Hardanger frykter kundene vil lide når lovendringene trer i kraft.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Rammer eldre

Han mener lovendringen vil ramme distriktene hardest, fordi løyveinnehaverne vil stå fritt til å velge åpningstider.

– I små kommuner der det bare er én eller to løyveinnehavere, kommer ikke sjåførene til å kjøre mer enn det de har kontrakt på. Da har de kvittet seg med alt som gjør at de må stå opp midt på natten. Sjåførene vil stå fritt til å ha de åpningstidene de selv ønsker seg, og mange vil velge å kjøre når det er størst behov, sier Torpe.

På dagtid i ukedagene og på lørdager er det eldre som er hovedkunden i Øystese i Kvam, ifølge Torpe. Selv om eldre benytter seg av drosje på disse tidene, er ikke dette innenfor tiden det er størst etterspørsel.

– Drosjesjåførene hjelper til med mye, for eksempel med å bære handleposer inn. Endringen gjør at pårørende i større grad må stille opp. Dette vil i størst grad ramme den vanlige drosjekunden, mener Torpe.

Vil reversere loven i Finland

Han sier at Danmark og Finland allerede har erfart at lovendringen gir dårligere tilbud i distriktene.

– Der har prisene steget, og dekningen i distriktene er blitt dårligere. Finland vil reversere dette, og utreder nå hvordan dette skal bli gjort. I Sverige skjer det samme. Det er ikke biler å få tak i på ugunstige tider, sier han.

Styreleder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland

BEKYMRET: Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund er usikker på hvordan hjelpetiltaket i det nye lovverket vil fungere.

Foto: Norges taxiforbund

Kan gi enerett

Med den nye lovendringen finnes det ett tiltak som kan sikre at det finnes et døgnkontinuerlig drosjetilbud.

Fylkeskommunen kan nemlig gi enkelte enerett på å kjøre der det er nødvendig.

– Vi har tenkt nøye gjennom dette og vil gi fylkeskommunen mulighet til å stille krav til tilbudet i distriktene. Da vil fylket kunne gi enerett i deler av sin geografi og sette krav om driveplikt hele døgnet, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i samferdselsdepartementet.

– Fylkeskommunen har dermed gode forutsetninger for å gjøre det som er nødvendig for å sikre at drosjetilbudet ikke bare skal være like bra som før, men kanskje til og med enda bedre, mener Werp.

Har liten tro

Men da må sjåførene også kjøre om natten når det er liten etterspørsel, svarer Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund.

– Men lovverket sier at dette bare gjelder der det er nødvendig. Jeg er spent på å se hvem som skal bestemme hvor det er nødvendig, sier han.

Nestleder Torpe har liten tro på at tiltaket vil fungere i praksis.

– Jeg tror ingen vil ta på seg en jobb med tilfeldig kjøring på nettene, uten at de har fast kjøring på dagtid som sikrer en inntekt. Jeg er spent på hvordan de skal utforme det her, sier Torpe.