Hopp til innhold

Førstestatsavdokat kritiserer Monika-varsler

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland kritiserer varsler Robin Schaefer og mener det sier seg selv at ikke politifolk kan få lov til å blande seg i saker de ikke
har noe med.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien

KOMMER MED KRAFTIG KRITIKK: Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien mener varsleren Robin Schaefer handlet feil i Monika-saken.

Foto: NRK

– Schaefer har begått en rekke handlinger som er meget klanderverdige og som normalt ville medført reaksjoner, skriver Grønlien til Riksadvokaten, ifølge Bergens Tidende.

Alle de elleve statsadvokatembetene i landet er bedt om å uttale seg etter at Riksadvokaten kom med sterk kritikk av hvordan politiet i Hordaland etterforsket Monika-saken.

Mener handlemåten ikke kan godtas

Den åtte år gamle jentas dødsfall ble først henlagt som selvmord, men saken ble tatt opp igjen og ekskjæresten til Monikas mor siktet for drap, etter at Schaefer varslet. Han tok den først opp internt, men gikk til slutt til morens bistandsadvokat og til Bergens Tidende.

– Han lekker opplysninger til blant annet pressen, han legger sin rapport inn i saksdokumentene, skriver Grønlien.

Han mener Schaefer opptrer som om han har eierskap til saken til tross for at han ikke engang var en del av etterforskningsgruppen.

– Det skjer også etter at varsleren ble bedt om ikke å blande seg inn i etterforskningen, skriver Grønlien videre.

Statsadvokaten mener Schaefers opptreden ikke kan godtas bare fordi utfallet ble slik det ble. I stedet mener han varsleren burde gått til statsadvokaten i Hordaland.

Stiller seg undrende

Georg Fr. Rieber-Mohn er styreleder i Fritt Ord, stiftelsen som i mai delte ut pris til Schaefer og en annen varsler, Jan Erik Skog.

– Jeg stiller meg undrende til det resonnementet, sier Rieber-Mohn om Grønliens synspunkter.

Rieber-Mohn er selv tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer.

– Schaefer gjorde hva han kunne for å nå frem med sine synspunkter tjenesteveien. Han var meget tilbakeholden med å gå til pressen. Det skjedde etter mange måneder der han ikke nådde frem, sier Rieber-Mohn til Bergens Tidende.