Hopp til innhold

Få oversikten: Dette er koronareglene som gjelder i julen

Vi går inn i vår andre julefeiring med korona og restriksjoner. Men hvilke regler gjelder for deg?

Vektarar på teststasjonen på Festplassen i Bergen med juletre i Lille Lungegårdvann i bakgrunnen

TESTSTASJON: Nå kan nærkontakter teste seg ut av karantene også med hurtigtest, i tillegg til PCR-test. Her fra teststasjonen på Festplassen i Bergen.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Denne saken ble sist oppdatert 22.12.2021 med gjeldende råd og regler.

Munnbind, avstand, testing og karantene. I høst trodde vi at vi var ferdige med pandemien, men slik ble det ikke.

For andre jul på rad blir det høytid preget av regler og restriksjoner.

Samtidig har myndighetene holdt på planen om at folk skal kunne møtes i ett større juleselskap.

Dette er reglene som kan påvirke jule- og nyttårsfeiringen:

 • Oppfordring om å ha besøk av maks 10 gjester i tillegg til de du bor sammen med i private hjem. Man kan ha maks 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Anbefaling om å bruke munnbind der man ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Krav om å bruke munnbind i blant annet taxi, og de fleste offentlige steder der man ikke kan holde en meters avstand.
 • Skjenkestopp på serveringssteder.
 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Karanteneplikt for de som er i samme husstand eller tilsvarende nær en bekreftet smittet person, og som har hatt nærkontakt med den smittede mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer eller testtidspunktet til den positive testen.
 • Karantenen for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære varer i utgangspunktet i 10 døgn etter siste nærkontakt, men det er mulig å teste seg ut av karantenen på døgn 7. Man kan teste seg ut både med PCR-test, med hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest.
Munnbind på kollektivtrafikken i Oslo

MANGE RÅD: Det florerer av råd både nasjonalt og lokalt, og det kan være vanskelig å holde oversikt.

Foto: Heiko Junge / NTB

Men regler og tiltak kommer også til å prege ukene etter julefeiringen.

Reglene og rådene ble innført 15. desember, og gjelder i første rekke til 12. januar.

Disse reglene og rådene gjelder nå:

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Maksimalt 20 personer på innendørs offentlige arrangement uten faste tilviste plasser.
 • Maksimalt 50 personer på innendørs offentlige arrangement med faste tilviste plasser.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser.
 • 3 kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste plasser utendørs.
 • Maksimalt 100 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser utendørs.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Skjenkestopp.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som normalt innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, slik som dansing.
 • Serveringsstedet skal sørge for smittevernet, men du må også passe på at dere ikke er for mange.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntak mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
Juletre på Torgallmenningen i Bergen

Munnbind preger også bybildet i Bergen og andre byer denne julen.

Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og andre tilsvarende nære som har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet 48 timer før prøvetidspunkt eller den smittede utviklet symptomer.
 • Karantenen for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære varer i 10 døgn, men man kan teste seg ut på dag 7. Man kan teste seg ut både med PCR-test, med hurtigtest gjennomført av helsepersonell og selvtest.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter døgn 3, men må fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter døgn 7.
 • De som har hatt covid-19 de siste tre måneder slipper karantene. Det gjør også de som har fått oppfriskningsdose for minimum en uke siden. Unntaket for de som har fått oppfriskningsdose av vaksine er de som er husstandsmedlemmer er tilsvarende nære. De må testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter sist nærkontakt med den påvist smittede. Barn under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære er og unntatt karantene.

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 • For barn til og med ungdomsskolealder anbefales gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen utendørs. Innendørs anbefales gruppestørrelse på maks 20 personer, eller etter klasse/kohort.
 • Barn som er ferdige med ungdomsskolen, bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter.
 • Innendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år anbefales utsatt/avlyst.
 • For utendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år er det anbefalt å være maks 20 personer og å holde en meters avstand.
 • Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av smitteverntiltakene.

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng

Det holdes kun åpent for:

 • Individuell trening. Det er krav om 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
 • Rehabilitering og opptrening individuelt / i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Treningssentre kan ha gruppetrening utendørs med maks 20 personer og minst 1 m avstand mellom de som er til stede.

Skoler, barnehager og SFO

 • Kommunene skal bruke trafikklysmodellen. Det er gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler. De må ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.
 • Rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Innreiserestriksjoner:

 • Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
 • Alle som kommer til Norge må i utgangspunktet teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Regjeringen har fra 27. november innført flere tiltak for å begrense spredning av ny virusvariant til Norge. Følgende land omfattes av tiltakene: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi.
 • Dersom du er over 18 år, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, men ikke har verifiserbart koronasertifikat, må du i tillegg i karantene dersom du kommer fra et land med karanteneplikt.