Flaum stenger veg

Mellom Klakegg og Fonn i Sunnfjord kommune er fv. 5689 mellombels stengd grunna flaum. Det blir teken ny vurdering i morgon fredag kl. 09.