Hopp til innhold

Fiskeridirektoratet: Mange anmeldelser for ulovlig oppbevaring av hummer

En felles kontrollaksjon med Fiskeridirektoratet og Kystvakten resulterte i 30 anmeldelser for ulovlig oppbevaring av hummer.

Fiskeridirektoratet og Kystvaktens kontrollaksjon resulterte i 30 anmeldelser, mange beslag og frihet for 113 hummere.

Hummerfisket sør for 62 grader nord er over, og mange har levende hummer stående i samleteiner i sjøen, heter det i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

– Det er da avgjørende at folk melder fra til Fiskeridirektoratet om hvor mange hummere de har stående i samleteiner og hvor disse er lokalisert. Manglende innmelding vil ved kontroll føre til beslag av samleteiner, og at hummerne blir satt ut i sjøen. Slike saker blir anmeldt og medfører store bøter, sier seniorinspektør Wenche Johannessen i Fiskeridirektoratet.

Felleskontrollen ble gjennomført 2. til 6. desember i Vestland fylke i området fra Øygarden sørover til Tysnes.

– I denne omgang ble bare et lite område kontrollert, men resultatet viser at det er et stort behov for fortsatt å ha fokus på dette fremover. Hummeren er rødlistet som en sårbar art, og fiske etter hummer er derfor håndhevet strengt, sier Johannessen.

(NTB)

svart hummer ser inn i kamera med gule strikker over klørne
Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK