Farevarsel for jordskred

NVE har sendt ut gult varsel for jord- og flaumskredfare for Nordvestlandet. Varselet er gyldig frå og med onsdag morgon. Enkelte store hendingar kan førekome. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengde.

Det er venta opp mot 100 mm nedbør på 24 timar frå onsdag kveld, og 50–70 mm på 12 timar frå torsdag morgon.