Fare for skred

NVE har sendt ut varsel om jord- og flaumskredfare for delar av Vestland fylke. Frå i ettermiddag til onsdag morgon er det venta mykje regn som saman med snøsmelting vil auke faren i dette området, skriv varsom.no.

Varsel om jord- og flomskredfare
Foto: varsom.no