– Leit å måtte avslå de pårørendes ønsker

Oslo sier ja til Hells Angels-gravstein, mens Bjørgvin bispedømmeråd sier nei.

MC-logo på gravstein

FIKK AVSLAG: De pårørende til et avdødt MC-medlem på Stord ønsket at gravsteinen skulle prydes med motorsykkelklubbens logo (innfelt). Personen er gravlagt her på Nysæter gravplass.

Foto: Hans Olav Østebø/Montasje NRK

I Bjørgvin bispedømmeråd ble det 19. oktober behandlet en spesiell sak:

De pårørende til et avdødt MC-medlem på Stord ønsket at gravsteinen skulle prydes med motorsykkelklubbens logo, som er utformet som et dødninghode med narrehatt.

Bispedømmerådet sa nei, skriver Vårt Land.

Med til historien hører det at både i Oslo og Trondheim hviler Hells Angels-medlemmer med klubbens hodeskallevinger på gravsteinen. Men Nevermind MCs kjennemerker ble altså ikke godkjent.

Logo på gravstein

IKKE GODKJENT: Denne logoen ble ikke godkjent av bispedømmerådet i Hordaland.

Foto: Nevermind MC Hordaland

– Leit, men nødvendig

– Jeg synes det er leit å avslå et gravminne som familien, og den avdøde selv ønsker. Men vi fant at dette var riktig å gjøre i dette tilfelle. En gravplass er et offentlig sted der alle skal kunne ferdes. Symbolikken som brukes på en kirkegård må være med å gjøre gravferdsbesøk minst mulig vanskelig, sier Inger Helene Thingvold Nordeide, leder i bispedømmerådet.

Rådet fikk saken som en klagesak, etter Stord kirkelige fellesråd først sa nei til gravstein-utformingen. MC-medlemmet er gravlagt på Nysæter gravplass.

Rådet ble bedt om å vurdere saken opp mot gravferdsforskriften paragraf 21. Den sier blant annet at symbolikk, tekst og grafikk skal være sømmelig.

– Helt utrolig

– Jeg kan ikke fatte og begripe at det skal være støtende, hverken for kristne eller ikke-kristne, sier Svend Sikveland i Nevermind MC.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til NRK, og viser til intervjuet i Vårt Land, der han blant annet antyder at det drives heksejakt på MC-miljøet.

Det er ettårsdagen for min kamerats død, så dette er vanskelig.

Svend Sikveland, Nevermind MC

Alle gravsteiner i Norge skal godkjennes av de kirkelige fellesrådene.

– Dette kan selvsagt vurderes forskjellig, men da vi mottok bildet av gravminne fant vi flere ting som vi mener ikke er sømmelig. Dødninghode, samt at ansiktet er laget som en narr. En narr på en gravplass tenker vi ikke er sømmelig, sier Inger Helene Thingvold Nordeide til NRK.

Ulik praksis

– Dette er en motorsykkelklubb som sympatiserer med Hells Angels. Har det noe med rådets vurdering å gjøre?

– Det har ikke noe å si at det er en motorsykkelklubb. At de er en supporterklubb for Hells Angels er selvsagt ingen fordel, men dette avslaget er gjort ut fra hvordan bildet ser ut. Man kan bruke andre typer symboler, for eksempel en motorsykkel, som jeg tenker er uproblematisk. Denne logoen med en narr og et dødninghode synes et samlet råd ikke er sømmelig.

– Vi har sett bilde av en gravstein i Oslo som har Hells Angels-vinger. Er dette en vurdering som de har gjort separat, eller er dette en annen type logo som vurderes annerledes?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke den ville gått igjennom hos oss. Vi hadde en god diskusjon i rådet. Vi har ansvar og råderett over Bjørgvins område. Andre bispedømmer vil kanskje gjøre andre vurderinger, sier Thingvold Nordeide.

LES OGSÅ: Åpner kirken for lokalbefolkningen