Fann tank med ukjend innhald

Naudetatane på veg etter funn av tank med ukjent innhald ved Titlestadstjørnet i Bergen. Det er mogleg brannfarleg. Politiet sperrar av området. Bebuarar i området blir rådd til å halda seg innandørs.