EIN AV FIRE MED ADHD:

Ein av fire rusmisbrukarar har ei ADHD-diagnose, syner ein rapport frå Bergensklinikkene. – Personar med ADHD har ei større risiko for å bli rusavhengige, noko som syner at det er viktig å oppdage diagnosen tidleg, seier Arvid Skutle, forskingssjef ved Bergensklinikkene til BA.no.