Diskuterer ambulansetilbodet

I dag skal Helse Førde ta stilling til om ambulansetilbodet i Ytre Bremanger og Ytre Sogn skal bli endra. Mange av innbyggjarane meiner dei føreslegne endringane vil sette beredskapen 40–50 år tilbake i tid. Direktør Arve Varden i Helse Førde seier at dei skal diskutere beredskapen nøye.