Hopp til innhold

Dette kan bli Norges største kommunesammenslåing

Åtte kommuner i Nordhordland kan bli én. Modalens 350 innbyggere kan plutselig bo i en av landets største kommuner.

Åtte kommuner kommunesammenslåing Hordaland

Innen 1. juli må norske kommuner legge frem sine sammenslåingsønsker. Ingen er klare til å signere på en like massiv sammenslåingsplan som kommunene i Nordhordland.

Tirsdag underskriver Lindås, Radøy, Meland, Fedje, Austrheim, Gulen, Modalen og Masfjorden en intensjonsavtale om å slå seg sammen til Nordhordland kommune.

– Rundt Ålesund er det ti kommuner som forhandler. Men dette er den største sammenslåingen i antall kommuner som har kommet så langt at de signerer en avtale, sier Jan Inge Krossli i Kommunal Rapport, som fører oversikt over sammenslåingsplanene.

Per Lerøy

FOLKET AVGJØR: En opinionsundersøkelse i Austrheim i fjor høst viste 68 prosent flertall for å fortsette å være en egen kommune. – Hvis det blir flertall for egen kommune i folkeavstemningen, kommer vi ikke til å gå imot innbyggerne, sier ordfører Per Lerøy.

Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Ber folket om svar i mai

Nordhordland kommune blir eventuelt Hordalands største i areal (2183 km2) og nest største i innbyggertall (36.000), og blant landets 25 største i begge kategorier.

– Det blir en stor og slagkraftig kommune som kan ha stort fokus på samfunnsutvikling, helhetlig arealforvaltning og ikke minst tjenester til innbyggerne, sier Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Hvis det blir flertall for egen kommune i folkeavstemningen, kommer vi ikke til å gå imot innbyggerne.

Per Lerøy, ordfører i Austrheim (Ap)

Kommunesenteret er i intensjonsavtalen lagt til Lindås, og Byrknes er blant ordførerne som ivrer mest for sammenslåing.

Etter at avtalen er signert, skal folket spørres til råds gjennom opinionsundersøkelse eller folkeavstemning. Sistnevnte blir avholdt 23. mai. Resultatet av begge deler offentliggjøres samtidig dagen etter.

22. juni skal de åtte kommunestyrene fatte sine endelige vedtak.

Får beholde kraftinntekter

I avtalen heter det at skoler og kommunehus skal bevares. Det skal heller ikke gjøres strukturelle kutt i tjenestetilbudet i starten.

Det punktet møter en smule skepsis i Modalen, som blir en utkant i den nye storkommunen.

– Det er naturlig å tenke at man på sikt må effektivisere for å få noen reell gevinst av en storkommune, sier ordfører Tom Kristian Thorsen, som også er skeptisk til avstanden til kommunesenteret og Modalens muligheter for representasjon i et nytt kommunestyre.

Modalen er med sine 350 innbyggere og høye kraftinntekter kjent for å bruke mye penger på kommunale tjenester. I intensjonsavtalen får Modalen opprettet et lokalstyre som får forvalte konsesjonsavgiften på vel fem millioner kroner i året.

– Det skal gå til å stimulere aktivitet i Modalen, sier Thorsen.

Den nye storkommunen vil få 5-15 millioner kroner i kraftinntekter fra Modalen-produksjonen, penger som i dag går til Hordaland fylkeskommune.

Ordfører i Lindås Astrid Aarhus Byrknes

SAMARBEID: Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes viser til at flere av Nordhordlands-kommunene i dag samarbeider om legevakt, renovasjon, IKT og brannvern, og er positiv til kommunesammenslåing.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tror innbyggerne sier nei

Modalen skal avholde folkeavstemning. Det samme skal Austrheim, som sammen med Modalen, Fedje og Gulen virker å være mest avventende til sammenslåingsplanene.

Les også: På friarferd i Hordaland, men likar det ikkje sjølv

– Personlig tror jeg det blir flertall for å fortsette som egen kommune, sier Austrheim-ordfører Per Lerøy (Ap).

I en opinionsundersøkelse i fjor høst sa 68 prosent at de ville beholde Austrheim som egen kommune.

Siden undersøkelsen har regjeringens forslag til nytt inntektssystem vist at Austrheim vil tape mellom én og 6,8 millioner kroner i årlige overføringer.

– Det blir spennende å se om det påvirker utfallet, sier Lerøy.