Hopp til innhold

Dette har ikke skjedd på 32 år

BERGEN (NRK): Det var Melodi Grand Prix i Bergen sist gang Norges tre største seilskip ble stilt opp slik langs Bryggen i Bergen.

Statsraad Lehmkuhl (t.h.), Christian Radich og Sørlandet samlet i Bergen.

STIG OM BORD: I helgen var de tre skipene åpen for publikum.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Året var 1986. Bergen fikk Europas første bompengering. Atomreaktoren i Tsjernobyl eksploderte. Og Bobbysocks sørget for det første, og hittil eneste, Melodi Grand Prix i Grieghallen.

Det var også året de tre skipene «Sørlandet», «Christian Radich» og «Statsraad Lehmkuhl», kunne beskues etter hverandre langs Bryggen i Bergen.

De tre skipene har ved en rekke anledninger deltatt på Tall Ships Races, men har aldri stilt opp på rekke langs Bryggen siden dette bildet ble tatt:

Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet var samlet i 1986

32 ÅR TIDLIGERE: Dette bildet av «Statsraad Lehmkuhl», «Sørlandet» og «Christian Radich» ble tatt i 1986.

Foto: Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl

Bildet har hengt på kontoret til Haakon Steinar Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. For ham var det et mål å gjenskape bildet – 32 år etter.

Inngått formelt samarbeid

På invitasjon fra Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl, som fyller 40 år i 2018, har fullriggerne fra Oslo og Kristiansand kommet til Bryggen for å feire et nytt vennskap.

De tre skipene har nemlig inngått et formelt samarbeid. Det gjør de for å kunne stå sterkere i møte med politikere og for å bli mer synlige for befolkningen.

– Vi har mange av de samme utfordringene. Alle tre skipene har helårsdrift og det har vi lyst til å beholde. Vi står sterkere sammen, særlig i arbeidet opp mot det offentlige, sier Haakon Steinar Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl.

Stiftelsene har derfor opprettet et skværriggeråd.

– Grunnen til at Christian Radich har ønsket dette samarbeidet er de tekniske utfordringene. Vi er tre kulturminner som er i full operativ drift. Vi er underlagt alle regler som finnes når man skal drifte skuter på havet, sier Vidar Pederstad, direktør i Stiftelsen Christian Radich.

Mannskapet på de tre skipene Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet

HISTORISK: Mannskapet om bord de tre skipene ble samlet for et bilde. Haakon Vatle i Stiftelsen Statsraad Lehmkuhl mener det har gått mange år siden et slikt bilde ble tatt sist.

Foto: Eivind Senneset / Eivind Senneset

Ønsker å øke inntektene

Christian Radich og Sørlandet har i tillegg inngått en avtale der de driver skipene sammen, med felles teknisk sjef og administrasjonsansvarlig.

– Vår store utfordring er å øke inntektene slik at vi kan bevare disse skipene for kommende generasjoner. Da ønsker vi å få flere samfunnsoppdrag, spesielt rettet mot ungdom. Skal vi øke inntektene er vi avhengig av flere dager i drift, Per Filip Sommerstedt, daglig leder i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

Alle tre skipene var i helgen åpen for publikum som ønsker å komme om bord i skipene. På kveldstid inviteres det til seilas i Byfjorden.