Hopp til innhold

Milliarddryss over Hordaland i NTP

Oppstart for fergefri E39, ny bro til Sotra, bybanepenger og milliardpott til Bergensbanen. Hordaland får mange ønsker innfridd i Nasjonalt Transportplan.

Køer til Sotra

SLUTT PÅ KØENE: Biler står i kø fra Sotra til Bergen. Med NTP for 2014–2013 skal det bli ny bro og slutt på køene.

I dag la Regjeringen fram planene for vei, bane og sjøfart de neste ti årene frem.

For bro-, vei-, tunnel- og fergefylket Hordaland betyr NTP penger til en lang rekke samferdselsprosjekt.

På forhånd var flere nyheter lekket ut, men også i dag kom det flere nye overraskelser i regjeringens veiplaner. Her er de noen av de viktigste punktene for Hordaland i NTP for 2014-2023:

 • Planer om å på sikt gjøre E39 langs kysten på Vestlandet fergefri
 • Statlige penger til utbygging av Bybanen
 • Finansiering og oppstart av ny vei mellom Bergen og Os
 • Penger til Sotrasambandet
 • 5,2 milliarder til Bergensbanen
 • Milliardpott til rassikring på riksvei 13
 • Penger tunneler over Haukelifjell

Se Samferdselsdepartementet sin side prosjektene i Hordaland her

(Se beskrivelse av de ulike prosjektene lenger nede i saken.)

Glad for mye, men ikke alt

Selv om mange prosjekter blir tilgodesett med mye penger, vil ikke fylkesordfører Tom-Christer Nilsen slippe jubelen løs.

– Jeg vil ikke kalle det en jubeldag. Selv om vil får bybanepott, tunnel gjennom Ulriken, Sotrabro og Svegatjønn-Rådal, er det flere skår i gleden. Både Sotrasambandet og Osveien kommer 15 år for sent, sier fylkesordføreren fra Høyre.

Særlig mener Nilsen at satsingen på E39 burde vært mer helhjertet.

– Det eneste Regjeringen forplikter seg til når det gjelder Hordfast er at de vil planlegge. Også når det gjelder trafikksikring er jeg skuffet. Når det gjelder de trafikkfarlige europaveiene E16 mot Voss og E39 over Stord er dette nærmest en abdisering når det gjelder trafikksikringsarbeid, sier Nilsen.

– Leverer så det suser

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit fra Arbeidarpartiet er langt mer fornøyd.

– Da jeg så ønskelisten fra fylkestinget tenkte jeg at «her er det store forventninger». Men nå leverer vi jo så det suser, sier Rommetveit.

Ønskelisten Rommetveit viser til er: Fergefri E39, Kortere reisetid på Bergensbanen, statlig finansiering til Bybanen og klarsignal for Sotrasambandet. I tillegg til Svegatjønn - Rådal, som di fleste tok som ein selvfølge.

– Jeg synest resultatet er veldig bra. Vi er gode på kollektiv i by, vi er gode rundt Bergen og vi er gode ellers i distriktene i Hordaland, sier Rommetveit.

Fergefri E39

På forhånd var det allerede kjent at flere av de største samferdselsprosjektene i Hordaland skulle få plass i transportplanen.

Ett av dem var oppstart av fergefri E39 på vestlandskysten fra Rogaland til Nordvestlandet.

Flytebru over Boknafjorden

ROGFAST: Byggingen av fergefri E39 fra Rogaland til Trøndelag skal starte i den kommende NTP-perioden. Det begynner med Rogfast, altså bro over Boknafjorden i Rogaland.

Foto: Modell

– Arbeidet med å gjøre E39 fergefri starter med bygging av Rogfast (bro over Boknafjordne, red.anm.). Eventuell rekkefølge og trasévalg for de andre fjordkryssingene er ikke avgjort, står det i NTP. Hordfast blir trolig neste ut av fjordkryssingene.

I NTP ligger Rogfast-byggingen inne med 2,7 milliarder kroner i statlige midler fra 2014 til 2023.

– Det skal investeres 20 milliarder de neste ti årene i 16 prosjekt, sa samferdselsminister Marit Arnstad under fremleggelsen.

Milliarder til tog

En annen stor satsing er Bergensbanen. SV-leder Audun Lysbakken kom denne uken med toget til Bergen.

Her kom han med løftet om 5,2 milliarder til Bergensbanen.

Pengene skal brukes på tre ting i NTPs fire første år: Ferdigstilling av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, forbedringer mellom Voss og Bergen og oppstart av Ringeriksbanen. Sistnevnte vil når det står ferdig bety en time redusert reisetid på togstrekningen, men den totale prislappen kan bli ti ganger så høy.

Bergensbanen

TOGMILLIARDER: Bergensbanen skal bygges ut for over fem milliarder kroner.

Foto: Rolf-M-Sørensen / NSB

To milliarder til Sotrabrua

Ein rørt Fjell-ordførar feller ei tåre då Nasjonal Transportplan vert lagt fram.

TÅRER: Fjell-ordfører Eli Berland på Sotra tok til tårene da NTP kom.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

En annen stor nyhet er at Sotrasambandet får penger. Ved å komme inn i NTP kan den nye broen påbegynnes i 2017 og kunne stå ferdig i 2021.

Lekkasjen kom tidligere denne uken. Tusenvis av bilister kjører over broen hver dag, og det dannes store køer i rushtrafikken. Men nytt i dagens NTP er summene:

Sotrasambandet får 2 milliarder statlige midler. Totalprisen på ny Sotrabru er anslått til syv milliarder, og fem av disse skal kommer gjennom "annen finansiering", som betyr bompenger.

Fjell-ordfører Eli Berland tok til tårene da NTP ble lagt frem i dag.

Sotrasambandet

NY BRU: Regjeringen gir 2,2 milliarder til ny firefelts vei Sotrabru

Foto: Statens vegvesen

Ny vei til Os

Etter årelang kamp ble det i dag bekreftet at det kommer penger til E39 mellom Bergen og Os. Osveien får 3,4 milliarder i statlige midler til ny vei mellom Rådal i Bergen og Svegatjønn i Os.

Veien var i utganspunktet inne i fagetatenes forslag, som et av få prosjekter i Hordaland. Siden har veien blitt dyrere, så det var med stor lettelse Os-ordfører Terje Søviknes i dag fikk vite at Regjeringen stiller opp med 1,6 millioner mer enn vegvesenet gjord for et år siden.

– Endelig! Det er det eneste ordet som passer i dag, sier han til NRK.no.

Ny vei mellom Bergen og Os

NY VEI TIL OS: NTP finansierer ny vei mellom Bergen og Os med 3,4 milliarder kroner. Slik ser Statens vegvesen seg for at veien kommer ut i Os.

Foto: Statens vegvesen

Rassikrer for milliarder

Statsråd Arnstad vil også bruke store summer på rassikring i Hardanger. Riksvei nummer 13 er svært rasutsatt, og det skal det nå brukes penger på.

NTP foreslår å bruke 1,3 milliarder til rassikring på strekningen fra Jøsendal til Joberget.

270 millioner skal brukes i den fireårsperioden i Joberget, og 290 millioner kroner skal brukes i samme periode i Deldo sør for Lofthus. Her kjørte en lastebil rett i fjorden, og sjåføren omkom i en ulykke i mars.

Det skal bygges tunneler på begge stedene i den første fireårsperioden, delvis gjennom bompengefinansiering i en utvidelse av Vossapakken.

Tunneler på E134

Samtidig skal E134 over Haukeli utbedres, en av hovedfartsårene fra øst mot vest. Staten ønsker å starte utbygging av flere nye tunneler på veien.

Stordalstunnelen i Etneer en av de viktigste prosjektene som skal bygges på europaveien.

E134 kan i alt kortes inn med elleve kilometer, og kjøretiden kan kuttes med inntil 40 minutter. Utbyggingene forutsetter oppslutning om delvis bompengefinansiering på strekningen.

«Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid», står det i NTP.

Røldalstunnelen på E134

TRYGGERE OVER FJELLET: E134 over Haukeli skal utbedres, for å gjøre veien mellom øst og vest tryggere. Her ved Røldalstunnelen.

Foto: Vegkamera / Statens vegvesen

Bybanepott

Bybanen får også statlige penger gjennom NTP. Regjeringen skal bruke 26,1 milliarder på såkalte bymiljøavtaler i Norges største byer.

16,9 av disse milliardene er en stor pott som skal kunne brukes til investeringer i byene. Disse pengene kan blant annet gå til Bybane og annet kollektivtrafikk i byene.

Ifølge fylkesordfører Tom Christer Nilsen i Hordaland kan fylket regne med å få rundt fem milliarder av denne bybanepotten til utbygging av Bybanen i Bergen.

Bybanen i Bergen

POTT: Regjeringen gir en stor pott i belønningsmidler til de store byene i Norge. Bergen kan regne med rundt fem milliarder i statlige midler til Bybanen i NTP-perioden.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Ikke alt får penger

Flere prosjekter nevnes også i NTP, men ikke alt får penger.

Nyborgtunnelen på E39 i Åsane mot Nordhordland "prioriteres", står det i NTP, men skyves likevel ut i tid. Prosjektet trenger mer utredning og får ingen penger i NTPs første periode.

Andre lokale prosjekt i NTP:

 • Det settes av midler til utbygging av ekstra tunnelløp i Sætre- og Bjørkhaugtunnelene på E16.
 • Utbyggingen på riksvei 7 innebærer blant annet forlengelse av eksisterende skredoverbygg på stedet. Dette er planlagt i siste seksårsperiode av NTP.
 • Innseilingen til Bergen ved Askøy skal utdypes som skal gjøre sjøveien til Bergen mer sikker. Området ved Færøyfluene skal utdypes til 14 meter, og sjøen under Askøybrua skal også utdypes for å gi plass til flere og større skip.
 • Utbedring av veien mellom Eikefet og Romarheim bru. Tiltaket er inne i siste del av planen.