Hopp til innhold

Derfor advarer ekspertene mot Huang

Flere Kina-eksperter frykter Norge og andre nordiske land er naive i møtet med mektige kinesere som Huang Nubo.

Huang Nubo i Kirkenes

I NORGE: Huang Nubo har vært flere ganger i Norge det siste året. Her er han i Kirkenes august 2013 under en poesifestival han sponset. Nå vil Huang kjøpe en del av Norge.

Foto: Pikene på Broen

Kina er på jakt etter et fotfeste i Polhavet – og mektige forretningsmenn som Huang Nubo er en typisk måte for regimet å få det til.

Det mener ledende eksperter på Kinas utenlandske investeringer og interessene rundt norske og nordiske landområder i Arktis.

De advarer sterkt mot at mener Norge ikke kan være naive i møtet med en mektig kineser som Huang Nubo.

– Norge må være forsiktig

– Kinas interesse i Polhavet er helt åpenbar. De har et stort behov for transport av varer denne veien i fremtiden, sier Juan Pablo Cardenal.

Cardenal har undersøkt kinesiske investeringer i 40 ulike land. Han står bak bestselgeren Chinas Silent Army, en bok om alle de ukjente lobbyistene og «fikserne» som jobber i det skjulte for det kommunistiske partiet i Kina.

Juan Pablo Carneval

– MENINGSLØST: Juan Pablo Cardenal har skrevet bok om Kinas fiksere rundt om i verden. Han mener Huang Nubos prosjekt virker meningsløst.

I fremtiden vil skipsleden nord for Europa og Asia, Polhavet, kunne bli den viktigste transportetappen mellom øst og vest. Og med issmelting og klimaendringer er det liten tvil om at det er i kinesisk interesse å eie land på Europa-siden av et hav som sakte, men sikkert åpner seg.

I det øyeblikk prosjektet ikke virker logisk eller fornfutig, må man begynne å stille spørsmål om hva som foregår.

Juan Pablo Cardenal

Cardenal ber Norge være svært forsiktige i møtet med en interessent som Huang, som vil kjøpe 200 kvadratkilometer med land på Svalbard.

– En stor del av kinesiske investeringer i utlandet stammer ikke fra et privat selskap. Det er statlige selskap eller så er det den kinesiske stat som står bak. Så når det kommer til investeringer i sensitive områder, bør Norge være svært forsiktige.

– Tette bånd til regimet

Huang eier flere hotellprosjekt i kontroversielle områder i det vestlige Kina, blant annet i okkuperte deler av Tibet.

Dette er bevis på hvilken posisjon Huang har – og hvor tett han er knyttet til regimet i Kina, mener Cardenal.

– Det er veldig usannsynlig at du kan ha slike forretningsprosjekt i Kina uten å ha grønt lys fra det kinesiske regimet.

– Dette forteller oss at han er en person som står nære det kommunistiske partiet i Kina. Hvis ikke ville han ikke hatt muligheten til å investere i slike sensitive områder, sier Juan Pablo Cardenal.

– En privat klubb

Journalisten og forfatteren Cardenal sier det enkelt: Du kan ikke drive næring der Huang gjør uten å tilhøre regimets indre sirkler.

– Kommunistpartiet i Kina er som en privat klubb. Man blir ikke en av Kinas rikeste menn uten å være trygt innenfor partiet, sier Cardenal til NRK.

Når en mann som Huang vil ha innpass på norsk jord må Norge kreve full åpenhet om hva han planlegger, mener Cardenal.

– Om prosjektet og ideene er gjennomsiktige nok, virker fornuftige og kun handler om forretning, så ser jeg ingen grunn til at man ikke kan investere i Norge eller noen andre steder.

– Men i det øyeblikk prosjektet ikke virker logisk eller fornuftig, må man begynne å stille spørsmål om hva som foregår.

Hindres ikke av norske lover

Ernst Nordtveit, UiB

MÅ PASSE PÅ: Professor Ernst Nordtveit mener kinesisk interesse for norske områder i Polhavet handler om norsk suverenitet.

Foto: Olav Røli / Olav Røli

Det er av en viss betydning at et land som er sterkt økonomisk og militært ikke får for store eierinteresser i Norge.

Professor Ernst Nordveit.

De norske konsesjonslover ble innført på starten av 1900-tallet, og gav Norge et rettslig vern mot utlendinger som vil kjøpe norske mineraler og norske landområder. Lovene ble utvidet flere ganger og kalt «panikklovene», fordi store nasjoner kjøpte omfattende landområder og ressurser i andre land i stor skala.

Men i 1994 ble begrensningene i lovene avskaffet og det rettslige vernet finnes ikke lenger.

Ernst Nordtveit er professor ved Universitetet i Bergen, og regnes blant verdens fremste eksperter på de juridiske rettighetene rundt nordområdene og Arktis. Han sier det i dag ikke finnes lover som kan stoppe en mann som Huang.

– Det er ingen særregler lenger for utlendinger, bortsett fra når det gjelder oljekonsesjoner, sier han.

Huang Nubo Island

INTERESSE FOR NORDEN: På en pressekonferanse i Beijing i 2011 legger Huang Nubo frem planene for oppkjøpet på Island. Siden har det stoppet opp, og nå ser milliardæren mot norsk jord.

Foto: LIU JIN / Afp

– Bør ikke kontrollere mye av Norge

Mange land, deriblant Kina, kan være interessert i norsk jord i polområdene.

– Norge er et lite land, men har store og interessante naturressurser og områder av strategisk betydning for mange, sier han

Han trekker historiske linjer til starten av 1900-tallet, da store, rike og mektige nasjoner kjøpte eiendom i andre land. Landene kunne da igjen true med å legge krigsskip utenfor sine landområder i andre nasjoner.

– Med den voldsomme interessen som nok blir for nordområdene i årene fremover, så kan vi komme i en situasjon der det som var aktuelt den gang også blir aktuelt igjen.

Et stort land som Kina bør derfor ikke ha kontroll over store landområder i Norge, mener Nordtveit.

– Det viktige er å ha kontroll over dette. Det er også av en viss betydning at et land som er sterkt økonomisk og militært ikke får for store eierinteresser i Norge.

Mener vi bør endre lover på ny

Ekspertene er usikre på om Norge bør la en mann som Huang Nubo slippe til på norsk jord.

– Man må huske på hvilket land disse investeringene kommer fra, og ta dette med i vurderingen om man bør la dette passere, sier Cardenal.

Professor Nordtveit mener Nubo er et eksempel på at vi bør endre lovene – igjen.

– Jeg mener vi burde se på om vi trenger regler som stiller spesielle krav til utlendinger. Vi kan også endre de kriteriene som gjelder for å gi konsesjon, slik at vi i større gard kan hindre oppkjøp av ressurser og areal.

– Viktigere enn laks

Det handler om norsk suverenitet, mener professor Nordtveit.

– Norge vil stå overfor store utfordringer i nordområdene i fremtiden, med tanke på å hevde våre interesser og til å forvalte områdene slik vi ønsker. Vi bør ikke gi inntrykk av at vi er påvirkelige for press.

– At vi ivaretar våre interesser og vår evne til å håndheve norsk suverenitet på en god måte i Nordområdene, er viktigere enn mer kortsiktige problem som lakseeksporten, sier Nordtveit.