Dale gir ikke fv. 7 mer penger

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tar ikke initiativ til å bedre fremkommeligheten på fv. 7 langs Hardangerfjorden, som er avlastningsvei for rasutsatte E16 Trengereid-Voss. – Det må være opp til fylkeskommunen å avgjøre hvordan utviklingen av fylkesveinettet i Hordaland skal være, inkludert fv. 7, svarer Dale på spørsmålet i Stortinget fra Aps Eigil Knutsen.

Jon Georg Dale
Foto: Anne Lognvik