Hopp til innhold

Brannalarmen var av – branndørene stod opne

Varslingsanlegget var av og branndørene stod på vidt gap under storbrannen i Selje Hotel i november.

Selje hotel i brann

TENTE PÅ HOTELLET MED VILJE? Politiet sjekkar bomstasjonar, mobiltelefonar og anna datainformasjon for å finna ut om dei sikta var i Selje rett før og under sjølve brannen på Selje Hotell 25. november 2016.

Foto: Alvin Honningsvåg

Det stadfestar NRK sine kjelder i saka. Tre brør er sikta for å ha tent på hotellet.

– Eg høyrde ingen brannalarm. Det var inga varsling som gjekk. Eg var oppe på toalettet mellom 02.30 og 03.00, og det var heilt stille i bygda. Så det hadde eg høyrt viss hotellalarmen hadde gått, seier Ola Hove, som bur nært hotellet og var vitne til brannen.

Natt til 25. november i fjor brann Selje Hotel. Seks dagar etterpå arresterte politiet tre svenske brør, som har eigd og drive hotellet dei siste tre åra. Politiet sikta trioen for forsikringsbedrageri og for å ha tent på hotellet med vilje.

Spesialetterforskarar frå Kripos blei raskt kopla inn, og politiet har halde korta tett til bringa under etterforskinga. Men NRK har snakka med ei rekkje aktørar rundt brannen i Selje Hotel:

  • Etter det NRK kjenner til var brannvarslingsanlegget i hotellet – både alarmklokkene inne og ute – av under brannen. Det kan skuldast teknisk feil eller at anlegget var skrudd av.

Branndørene stod opne

Det stemmer også med observasjonane til dei mange vitna til brannen. Ola Hove og naboane rundt Selje Hotel høyrde nemleg ingen alarmklokker:

– Det alle har høyrt, er det same som meg: ein kraftig smell, som mest sannsynleg var eternitt-taket ned nedsida av hotellet som small opp, fortel Hove.

Brannen i Selje Hotel

TOTALSKADD: Romfløya på det vinterstengde hotellet blei heilt øydelagd i brannen medan resepsjonen og spa-avdelinga fekk røyk- og vasskadar. Politiet meinte tidleg at brannen starta i eitt av hotellromma.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK
  • Etter det NRK kjenner til stod dei to branndørene i kvar ende av romfløya opne under brannen. Det gjorde at elden kunne spreia seg til resepsjonen, og at brannen i romfløya fekk meir oksygen, noko som gav næring til flammane.

Besøkte Selje halvanna veke før brannen

– Eg kan ikkje gå inn på konkrete opplysningar i saka, seier politiadvokat Magnus Engh Juel:

– Grunnen er omsynet til etterforskinga, som er inne i ein viktig fase. Me skal dei komande vekene avhøyra mellom andre dei sikta.

  • Politiadvokat Engh Juel ønskjer heller ikkje å kommentera ein annan opplysning som NRK kjenner til, nemleg at minst to av dei tre sikta brørne var komne frå Stockholm til Selje 14. og 15. november, altså halvanna veke før brannen.

Før hotellet blei vinterstengd 1. november hadde dei samla inn hotellnøklane til dei tilsette. Under besøket i Selje ti dagar før brannen samla dei inn også nøkkelen til den siste av dei tilsette.

Magnus Engh Juel

KONFRONTERA MED NYE OPPLYSNINGAR: – Det som er aktuelt no, er å gå i djupna av dei opplysningane som har kome fram i etterforskinga, seier politiadvokat Magnus Engh Juel, her frå fengslingsmøtet i Fjordane tingrett 2. desember i fjor.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Sjekkar bomstasjonar og mobilar

Sentralt i etterforskinga til politiet er å finna bevis for om ein eller fleire av dei sikta var i Selje rett før og under sjølve brannen. Det er eit omfattande og tidkrevjande arbeid, fordi politiet mellom anna må kontrollera mykje datainformasjon frå til dømes bomstasjonar og mobiltelefonar.

Dette kan bli avgjerande for ein eventuell tiltale, og kan gi svar på om dei sikta eventuelt skal ha tent på hotellet sjølve, om dei har bestilt brannen eller på ein annan måte medverka til ugjerninga.

Politiadvokaten ønskjer ikkje å kommentera dette.

Ivar Blikra

INGEN KOMMENTAR: Verken Ivar Blikra (biletet) eller dei andre advokatane (Paul-Inge Angelshaug og Per Kjetil Stautland) til dei tre sikta ønskjer å seia noko om dei nye opplysningane.

Foto: Oddleif Løset / Nrk

Meiner å ha alibi

Dei sikta, som er varetektsfengsla, har nekta straffskuld. Etter det NRK kjenner til meiner dei tre å ha gode alibi for at dei var i Stockholm i tida før og under brannen.

Det 40 år gamle Selje Hotel var ein institusjon både for bygda Selje og for turismen kring Stad. Men dei siste åra har hotellet hatt skral økonomi, med store årsunderskot både under dei gamle og nye eigarane.