BLOKKERTE KØPRISING:

Forslaget om å innføre køprising i Bergen ble nettopp utsatt under behandling i bystyret. Frp og Høyre motsatte seg behandling av forslaget, noe man kan gjøre med minst 1/3 flertall, og dermed må saken behandles på ny senere.