Venstre og Alfred Bjørlo fekk nesten halvparten av stemmene i Eid

Alfred Bjørlo er den store valvinnaren i Eid. Partiet har fått 43,9 prosent av røystene. Dette er ein framgang på 31,8 prosent sidan førre kommuneval.

Alfred Bjørlo feirar med grøn kake

VINNAR: Alfred Bjørlo er den store valvinnaren i Eid. Her feirar han sigeren med grøn kake.

Foto: Stig Høynes

- Heilt fantastisk, seier ein tydeleg opprømt Alfred Bjørlo.

- Ønskje om endring

I det nye kommunestyret får partiet hans heile 13 av 29 representantar. Dette er ti fleire representantar enn partiet har i dag.

- Dette er ekstremt. Dette syner det store politiske engasjementet for ei endring, seier han.

Bjørlo forklarar framgangen med blant anna at folk er opprørte over det som har skjedd med sjukehuset.

Her er resultatet frå kommunevalet i Solund

Får både ordførar og varaordførar

Venstre og Høgre har på rekordtid gjort unna forhandlingane om fordeling av verv. Tidleg på valnatta kunne Venstre-veteran Gunvald Ludvigsen vise fram ein handskriven avtale mellom Venstre og Høgre.

Den avtalen inneber at Venstre får både ordføraren i Alfred Bjørlo og varaordførar, medan Høgre får ein ekstra representant i formannskapet og ein utvalsleiar.

Dei to partia opnar døra på gløtt for samarbeid med Senterpartiet, men førstekandidaten til Sp, Sigurd Reksnes, har førebels sagt nei takk til tilbodet.

Artikkelen held fram under biletet)

Sonja Edvardsen

NEDERLAG: Sitjande ordførar Sonja Edvardsen leser opp resultata for Eid kommune. Dei syner eit stort nederlag for Arbeidarpartiet, men eit brakval for Venstre.

Foto: Stig Høynes

Ap den store taparen

Den store taparen i valet i Eid er sitjande ordførar Sonja Edvardsen frå Arbeidarpartiet. Ho fekk berre 8,5 av røystene og mister seks representantar i kommunestyret.

Ap har fått mykje kritikk for at helseministeren har godkjent det nordfjordingane meiner er ei nedbygging av lokalsjukehuset.