Hopp til innhold

Bergen kommune krever privat barnehagekjede for 28 millioner kroner

Kommunen mener den kirkeeide barnehagekjeden Akasia gjennom flere år hatt lavere bemanning enn de har fått tilskudd for. «Dette tas på største alvor», heter det i et internt brev.

Skjold menighetsbarnehage

PRIVAT DRIFT: Over 1000 barn, flere hundre ansatte og totalt 18 barnehager er en del av avtalen mellom Bergen kommune og Akasia-barnehagene. Her fra Skjold menighetsbarnehage.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Kommunen fastslår etter en større gjennomgang at Akasia har brutt barnehageloven.

Barnehagekjeden Akasia driver totalt 18 barnehager i Bergen og har i en årrekke fått tilskudd fra Bergen kommune.

Nylig gjennomførte Bergen kommune et større økonomisk tilsyn med kjeden, der det ble avdekket flere potensielle store avvik og lovbrudd.

– Sparte 60 årsverk i åtte barnehager

Her er noen av funnene i tilsynet:

  • Kommunen mener barnehagene har hatt for lav bemanning sammenlignet med hva de har fått penger for.
  • Totalt mener de at åtte barnehager har spart inn minst 60 årsverk på åtte år.
  • Akasia har tatt «vesentlig høyere» husleie fra flere av sine egne barnehager inn til eget eiendomsselskap.
  • Barnehagene betaler også mer for kjøp av tjenester, som vask, fra sine egne selskap.

Tilsynet gjelder årene 2014-2017. Den ferske rapporten etter tilsynet ble sendt fra kommunen til Akasia tirsdag.

Totalt har Akasia fått 919 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling disse fire årene. Nå krever kommunen tilbake 28 millioner kroner av tilskuddet.

– Vi har akkurat fått rapporten i hendene og innholdet er ganske overraskende for oss. Vi mener vi har hatt rett bemanning i barnehagene hele tiden, sier Jan Dagfinn Midtun, styreleder i Akasia.

Internt brev: «Største alvor»

Det er de 25 soknene i Bergen kirkelige fellesråd som eier de 20 Akasia-barnehagene, hvorav 18 er i Bergen.

NRK har fått tilgang på et internt brev som er sendt ut til alle medlemmer i Bergen kirkelige fellesråd, som da i praksis eier Akasia-barnehagene.

Her pekes det på at både Akasia og fellesrådet regner med saken kommer til å ta av i media.

«Det er pt ikke mulig for styret å si annet enn at rapporten tas på det største alvor» står det i brevet.

Trine Samuelsberg

KAN BLI ENDRET: Trine Samuelsberg, kommunaldirektør i Bergen kommune, sier Akasia nå må legge frem dokumentasjon og at kravet kan bli endret.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Relativt høy sum

– Dette er en tilbakebetaling som er relativt høy, på totalt nesten 29 millioner kroner. Når vi har gått gjennom regnskapene, er det etter vår vurdering et avvik i måten pengene er brukt på.

Det sier Trine Samuelsberg, kommunaldirektør for barnehage i Bergen.

Når private barnehager får utbetalt tilskudd beregnes beløpet de får ut fra kommunens egne utgifter.

– Det skal være en sammenlignbar bemanning med barnehagene i den kommunen det drives i. De har hatt noe lavere bemanning enn de kommunale barnehagene i Bergen, altså færre ansatte per barn.

– Tidlig i prosessen

Hun påpeker at det er tidlig i prosessen, og at kravet kan bli endret.

Akasia har fått en frist til slutten av august til å svare på rapporten.

– Jeg vil presisere sterkt at dette er tidlig i prosessen. Akasia kan i denne tiden legge frem informasjon og dokumentasjon som kan påvirke resultatet og kravet.

Hva skal til for at kravet blir endret?

– Det vil være Akasia sin egen vurdering. De må finne ut om det er annen informasjon som kommunen ikke har tatt hensyn til. Vi er ydmyke overfor at vi ikke kan kjenne hele virksomhetens drift.

– Dette høres dramatisk ut?

– Det er mye penger, men som sagt er det verdt å merke seg at vi er tidlig i prosessen.

Direktør gikk plutselig av

Det er bare få dager siden mangeårig direktør for Akasia, Ove-Christian Fredriksen, overraskende gikk av.

Fredriksen har ledet Akasia-kjeden i årene det økonomiske tilsynet gjelder.

Årsaken ble omtalt som «uenigheter med styret» i Bergens Tidende.

– Jeg og styret kom frem til at vi ville skille lag nå. Vi har en del uenigheter, og vi fant det best at andre leder konsernet videre, sa Fredriksen til avisen.

Fredriksen avviser at avgangen har hatt noe med det økonomisk tilsynet å gjøre.

– Jeg var klar over tilsynet, men ikke om utfallet. Utover det vil jeg vise videre til Akasia, siden jeg nå er sluttet der, sier han til NRK.

Akasia kjenner seg ikke igjen

Styreleder i Akasia barnehager, Jan Dagfinn Midtun, sier de nå vil bruke sommeren på å gå gjennom rapporten.

Tilbakemeldingen vi fikk i tilsynet må vi gå nærmere etter i sømmene, for vi mener det her må det være noen misforståelser og noe som ikke nødvendigvis er slik vi oppfatter situasjonen, sier han.

1. august har alle barnehager frist for å innføre den nye bemanningsnormen, som bestemmer hvor mange ansatte alle barnehager må ha.

Den skal vi forholde oss til, og noen av barnehagene våre gjør allerede det.

Han sier det viktige for dem nå er å kontrollsjekke alle tallene om husleie og bemanning før de tar dialogen videre med kommunen.

Når vi har hatt det og hvis det skulle finnes feil og mangler må vi selvsagt etterkomme det. Vi tar det økonomiske tilsynet på høyeste alvor, sier Midtun.

I 2017, som er siste tilgjengelige regnskapsår, hadde kjeden 263 millioner i inntekter og 149 millioner i lønnsutgifter.

De kunne overføre 6,4 millioner til egenkapital da regnskapsåret var omme, etter et resultat på 8,3 millioner før skatt.

Delt på de 20 barnehagene, gir det et snittoverskudd tilsvarende en årslønn per barnehage; 416.800 kroner.

Ove-Christian Fredriksen, Akasia

GIKK AV: Ove-Christian Fredriksen gikk av som direktør i Akasia rett før rapporten kom.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK