Ber om over fire år i fengsel for Kinakunst-brekket

Til sammen mener påtalemakten at de seks tiltalte bør sone over 21 år i fengsel og betale over tre millioner i erstatning for de tapte kunstgjenstandene.

Tyveri fra kinasamlingen

HER FORSVINNER KUNSTEN: Foto fra overvåkningskamera viser en målretta gjerningsmann på vei ut av Kinasamlingen i Bergen.

Foto: Politiet

De stjålne gjenstandene fra Kinasamlingen

STJÅLET: 25 gjenstander ble stjålet.

Foto: Kunstmuseene i Bergen
Kunst

BORTE: Dette er en av de 25 gjenstandene som ble stjålet.

Foto: Kunstmuseene i Bergen
Kinasamling

LAGER: Her står noen av museets 4000 kinagjenstander skjult.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

Selv har de seks mennene gjennom hele rettssaken hevdet at de er en vennegjeng, og ikke en organisert kriminell gruppe. Dette fester aktor Magne Sylta ikke lit til.

Spaningsturer

– De er en gruppe, som har knyttet til seg flere personer, som har handlet ut fra en målsetning om økonomisk vinning, sa Sylta i sin prosedyre onsdag formiddag.

Han mener at nivået av organiseringen, de mange spaningsturene fra Oslo til Bergen og arbeidsdelingen mellom de seks tilsier at de bør dømmes etter den såkalte mafiaparagrafen.

Satte fyr på biler

Sylta la frem en påstand om at de to hovedtiltalte mennene bør dømmes til fire år i fengsel for kunsttyveriet.

De fire personene som satte fyr på to biler i Bergen i forkant av innbruddet, bør dømmes til tre år og seks måneders fengsel for ildspåsettelsen og medvirkning til tyveriet.

– De fire ildspåsetterne hevder at de ikke kjenner til det som skulle skje.

Flere av dem sier de trodde de "skulle hente noen papirer". Men at seks menn reiser i fem biler fra Oslo til Bergen i nattens mulm og mørke for å hente papirer, det er bare tull, sa Sylta i sin prosedyre.

Påstanden til Sylta omfatter også flere dieseltyverier på Østlandet, og flere av de tiltalte har fått henholdsvis fratrekk og pålegg i straffen som aktoratet mener de fortjener.

Sylta ber om at en 30 år gammel mann idømmes stengst straff, til fire år og tre måneder.

Erstatning på tre millioner

Til sammen ba Sylta om at de seks mennene må straffes med 21 år og fem måneder bak lås og slå. Aktoren sa også at de seks må betale en erstatning på i overkant av tre millioner kroner for de stjålne kunstgjenstandene - som ikke er funnet igjen etter raidet mot Kinasamlingen.

Advokat Harald Stabell forsvarer én av de fire mennene som har erkjent å ha tent på de to bilene i forkant av innbruddet. Han og de andre forsvarerne kommer i sine prosedyrer til å hamre løs på påtalemaktens bruk av den såkalte mafiaparagrafen.

– Ikke helt søkt


– Straffeutmålingen for selve innbruddet virker ikke helt søkt, men vi mener at den må noe ned.

Mafiaparagrafen er ikke anvendelig i denne saken, fordi dette er en vennegjeng som har handlet sammen ved én enkelt anledning, sier Stabell.

– Mafiaparagrafen er kun anvendelig dersom det er snakk om en organisert kriminell gruppe som har begått gjentatte kriminelle handlinger. Det er ikke tilfellet her, sier Stabell.

– Planleggingen viktig

Aktor Sylta mener det er graden av organiseringen, arbeidsdelingen og den omhyggelige planleggingen i forkant av tyveriet, som gjør at den såkalte mafiaparagrafen kan tas i bruk.

– Dette handler ikke om å tenne på en bil, det kunne de gjort hvor som helst. Alle har visst at de har vært med på grovt tyveri og en alvorlig kriminell handling, sier Sylta.

Den såkalte mafiaparagrafen ble endret i juni i år, fordi den rødgrønne regjeringen mente den var for snever. Blant annet var det krevet at en organisert kriminell gruppe hadde en hierarkisk maktstruktur og møtelokaler. Etter lovendringen er flere av kravene myknet opp.

Dette får imidlertid ingen konsekvenser for straffeutmålingen etter raidet mot Kinasamlingen i januar, i og med at lovendringene ikke har tilbakevirkende kraft.

Overvåkningsbilder fra Permanenten museum i Bergen viser tyvne som stjeler over 20 kinesiske kunstgjenstander.

OVERVÅKNINGSVIDEO: Her bryter tyvene seg inn 5. januar 2013.